Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy

Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy

Pracovná učebnica Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy je koncipovaná v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom vzdelávacej oblasti Človek a príroda s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu prírodoveda.

14,40 € s DPH

16 € s DPH Zľava 1,60 €

ISBN: 978-80-8091- 475-2

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Učebnice

doložka

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/4622:4-10K0

POPIS

V pracovnej učebnici Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ sú v súlade s iŠVP moderne a prehľadne spracované tematické celky Neživá príroda a skúmanie prírodných javov, Človek, Rastliny a huby, Živočíchy.

Pracovná učebnica svojim spracovaním vedie žiakov k uvažovaniu o prírodných javoch, hľadaniu vysvetlení prostredníctvom vlastných skúmaní a diskusií so spolužiakmi, k hľadaniu a spracovaniu informácií. Žiaci 3. ročníka ZŠ si tak pomocou pracovnej učebnice vytvárajú správne predstavy o príčinách a podstate prírodných javov, získavajú veľa nových informácií o človeku a prírode.

 

 

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.