Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník ZŠ

Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník ZŠ

NOVINKA

Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník základnej školy je praktický 264 stranový pomocník učiteľa pri riadení vyučovacích hodín biológie s akceptovaním špecifík metodiky vyučovania tohto predmetu a zreteľom na súčasné didaktické trendy.

15 € s DPH

VYUŽITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY:

1-9 ks: 15 € /ks

10-20 ks: 13,50 € /ks

21 ks a viac: 12 € /ks

ISBN: 978-80-8091-474-5

Skús pokus 4

| POPIS

Metodická príručka je prepojená s učebnicou Biológia pre 5. ročník ZŠ so schvaľovacou doložkou MŠVVaŠ SR. Pomôžte si pri výučbe jedinečnou metodickou príručkou, ktorá umožňuje výberový charakter využívania učebnice a postupov z hľadiska pedagogických stratégií vzhľadom na rozličné technické, personálne a iné podmienky škôl (prístup k IKT a pod.).

Metodická príručka poskytuje množstvo aktivít, námetov a príkladov na využitie učebnice v rôznych fázach vyučovacej hodiny, vzorové testy na konci každého tematického okruhu, rôzne didaktické metódy a zaujímavé didaktické hry!

Každá téma z učebnice je v metodickej príručke spracovaná do prehľadných fáz vyučovacej hodiny a ponúka rôzne možnosti ich variácie. Obsahuje tiež množstvo aktivít súvisiacich s novými a zaujímavými metódami rozvíjania čitateľskej gramotnosti.

Metodická príručka taktiež poskytuje: 

  • rôzne metódy, organizačné formy hodiny a umožňuje prácu s prostriedkami a odkazmi na priezerové témy,
  • názorné pojmové mapy, ktoré nahrádzajú klasický zápis poznámok do zošitov žiakov. Obsahujú kľúčové slová alebo podstatné fakty,
  • metodické poznámky obsahujú vysvetlenie novších, menej známych metód, doplnené sú o rozličné podstatné inštrukcie.

| ĎALŠIE INFORMÁCIE

Autor: PaedDr. Mária Uhereková, PhD., Ing. Iveta Trévaiová, Mgr. Angelika Matľáková
Rok vydania: 2018
Jazyk: slovenský
Predmet: biológia
Počet strán: 264
Rozmer (mm): 210 x 295
Hmotnosť (g): -

| PRELISTUJTE SI UKÁŽKU

Metodika biológie 5

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info