Podnikanie pre stredné odborné školy

Podnikanie pre stredné odborné školy

NOVINKA

Koncepcia učebnice vychádza z aktuálnych spoločenských a odborných požiadaviek na podnikateľské vzdelávanie v odbornej príprave žiakov stredných škôl pre trh práce, ktoré sú deklarované nielen v Štátnych vzdelávacích programoch určených pre stredné školy, ale aj v Národnom štandarde finančnej gramotnosti.

15 € s DPH

16,50 € s DPH Zľava 1,50 €

ISBN: 978-80-8091-472-1

Dostupnosť: Skladom

odporuc

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/1714:2-10K0

| POPIS

PODNIKANIE

Učebnica spracúva problematiku podnikania s prihliadnutím na všetky aspekty vymedzenej problematiky:

 • podporuje rozvíjanie ekonomického a podnikateľského myslenia,
 • zohľadňuje najnovšiu legislatívu, ktorá determinuje podnikateľskú aktivitu subjektov,
 • poskytuje množstvo aktuálnych a praktických poznatkov pri príprave žiakov na štart podnikateľskej činnosti,
 • umožňuje aplikovať teoretické poznatky pri tvorbe vlastných podnikateľských zámerov a podnikateľských plánov,
 • podporuje dosahovanie cieľov, obsahových a výkonových štandardov definovaných v Štátnych vzdelávacích programoch schválených pre učebné a študijné odbory na stredných školách pre oblasť ekonomického a podnikateľského vzdelávania.

Učebnica tiež obsahuje:

 • podrobne spracovaný vzorový podnikateľský plán,
 • množstvo tabuliek, grafov a schém,
 • sumár najčastejšie používaných pomerových ukazovateľov finančnej analýzy, 
 • tipy, ako sa vyvarovať najčastejších chýb pri tvorbe podnikateľských plánov,
 • zoznam bežne používaných skratiek v oblasti podnikania,
 • príklady, tipy, otázky a úlohy do diskusie.

Učebnica Podnikanie pre stredné odborné školy je jedinou aktuálnou učebnicou zameranou na rozvíjanie podnikateľského myslenia žiakov. 

K učebnici Podnikanie pre stredné odborné školy si môžete stiahnuť doplnkové materiály

| ĎALŠIE INFORMÁCIE

Autori: Ing. Monika Krošláková, PhD., Ing. Jozef Orgonáš, PhD., Ing. Barbora Paholková, prof. Ing. Helena Strážovská, CSc., doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.

Rok vydania: 2018
Jazyk:
slovenský
Počet strán: 112
Rozmer (mm): 210 x 295
Hmotnosť (g): 315 g

 

| PRELISTUJTE SI UKÁŽKU

PODNIKANIE

| OBSAH

1 Podnik a podnikanie

 • 1.1 Definícia podnikania a ciele podnikania
 • 1.2 Perspektívne oblasti podnikania
 • 1.3 Vymedzenie podniku a právne formy podnikania v SR
 • 1.4 Klasifikácia podnikov podľa veľkosti a počtu zamestnancov

2 Začatie podnikania formou živnosti alebo s. r. o.

 • 2.1 Ako založiť živnosť
 • 2.2 Ako založiť spoločnosť s r. o.

3 Podnikateľské prostredie

4 Zdroje financovania podniku

5 Základy manažmentu pre podnikateľa

6 Základy marketingu pre podnikateľa

7 Podnikateľský plán

 • 7.1 Canvas model
 • 7.2 Metodický postup tvorby podnikateľského plánu
 • 7.3 Špecifické požiadavky na obsah podnikateľského plánu

8 Štruktúra podnikateľského plánu

 • 8.1 Zhrnutie
 • 8.2 Opis podniku – charakteristika spoločnosti
 • 8.3 Opis produktu – výrobku alebo služieb
 • 8.4 Marketingový plán
 • 8.5 Výrobný proces
 • 8.6 Organizačný plán
 • 8.7 Dopad na životné prostredie
 • 8.8 Investičný plán a kapitálová potreba alebo zakladateľský rozpočet – pri založení podniku
 • 8.9 Analýza rizík
 • 8.10 Finančný plán a projekcie
 • 8.11 Prílohy

9 Vzorový podnikateľský plán

Prílohy

Ukazovatele finančnej analýzy

Najčastejšie chyby podnikateľských plánov

Zoznam skratiek

Zoznam použitej literatúry

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.