CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY pre 1. ročník SOŠ

CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY pre 1. ročník SOŠ

Učebnica prostredníctvom riešených a neriešených úloh poskytuje základy chemických výpočtov. Jednotlivé kapitoly obsahujú základné pojmy a vzťahy, na ktoré nadväzujú riešené príklady s postupmi riešení. Na konci kapitol je zhrnutie a úlohy na precvičenie s výsledkami. V učebnici sa žiaci oboznámia so spôsobmi vyjadrovania množstva čistých látok a sústav látok, prepočtom jednotlivých veličín, s výpočtami zo stechiometrického vzorca, bilanciami bez chemických dejov (roztoky), s určovaním stechiometrických koeficientov v chemických rovniciach, so stechiometrickými výpočtami a s určovaním rozsahu reakcie.

14 € s DPH

ISBN: 978-80-8091-125-6

Kategória: Učebnice

Autor: A. Macejková
Rok vydania: 2008
Jazyk: slovenský
Počet strán: 148
Rozmer (mm): 210 x 295
Hmotnosť (g): 390

Doložka MŠ SR č. CD-2005-13015/17052-10:093

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info