BIOLÓGIA pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom pre žiakov so zrakovým postihnutím (prepis do Braillovho písma)

BIOLÓGIA pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom pre žiakov so zrakovým postihnutím (prepis do Braillovho písma)

Učebnica je modifikáciou učebnice biológie pre 6. ročník základnej školy. Svojim obsahom nadväzuje na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu bunky, rastlín a húb a bezstavovcov. Učebné texty sú prepísané do Braillovho písma a doplnené reliéfnymi obrázkami vybraných organizmov.

218,70 € s DPH

243 € s DPH Zľava 24,30 €

ISBN: 978-80-8091-313-7

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Učebnice

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-872/36724:84-100C

schvalene

Autor: Uhereková M. a kol.
Autor modifikácie: Schneider J.
Rok vydania: 2013
Predmet: biológia
Počet zväzkov: 3
Rozmer (mm): 300 x 265

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.