BIOLÓGIA - ORGANIZMY A EKOSYSTÉMY pre ŠO sociálno-výchovný pracovník

BIOLÓGIA - ORGANIZMY A EKOSYSTÉMY pre  ŠO sociálno-výchovný pracovník

Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov z botaniky, zoológie a ekológie. Nadväzuje na osvojené vedomosti a zručnosti z biológie v základnej škole. Umožňuje rozšíriť a prehĺbiť vedomosti o stavbe a funkciách tela organizmov. Zaoberá sa aj základnými procesmi a vzťahmi v prírodných ekosystémoch. Poskytuje podnety na aktívnu a tvorivú prácu s učebnicou. Praktické cvičenia sú zamerané na precvičenie vybraných teoretických poznatkov. Majú alternatívny charakter s možnosťou výberu úloh.

35,20 € s DPH

ISBN: 978-80-8091-126-3

Kategória: Učebnice

Autor: Uhereková M. a  kol.
Rok vydania: 2009
Jazyk: slovenský
Predmet: biológia
Počet strán: 164
Rozmer (mm): 210 x 295
Hmotnosť (g): 450 g

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2016-18860/41370:7-100C

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info