ZEMEPIS pre 8. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

ZEMEPIS pre 8. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu zemepisu pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať oceány a svetadiely, získajú poznatky o geografickej polohe, prírodných podmienkach, obyvateľstve, hospodárstve jednotlivých svetadielov. Naučia sa pracovať s rôznymi druhmi máp a vyhľadávať v nich potrebné informácie.

40 € s DPH

ISBN: 80-89003-59-1

Kategória: Učebnice

Autor: K. Mojtová
Rok vydania: 2004
Jazyk: maďarský
Predmet: geografia
Počet strán: 160
Rozmer (mm): 165 x 230
Hmotnosť (g): 250

Doložka MŠ SR č. 5320/97-153

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info