TELEKOMUNIKÁCIE pre 3. roč. SPŠ, 1. časť

TELEKOMUNIKÁCIE pre 3. roč. SPŠ, 1. časť

Učebnica TELEKOMUNIKÁCIE pre 3. ročník študijného odboru elektrotechnika.

20 € s DPH

22 € s DPH Zľava 2 €

ISBN: 978-80-8091-730-2

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Učebnice

sch

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16230:5-A2201

Cieľom učebnice je predstaviť základnú štruktúru elektronického spojovacieho systému, ktorý nahradil ústredňu založenú na báze reléových súčiastok a elektronického telefónneho prístroja, ktorý nahradil pôvodne elektromechanický telefónny prístroj. V učebnici sa nachádza stručný prehľad príslušnej súčiastkovej základne a informácie o komunikačných spojeniach, telekomunikačných termináloch a o spojovacích systémoch.

Obsah najnovšieho vydania učebnice autor upravil v zmysle nových poznatkov v odbore a platných kritérií ISCED 3A Štátneho vzdelávacieho programu pre SOŠ so zameraním na odbor elektrotechnika. Kapitola Konštrukčné prvky tak bola napríklad rozšírená o elektrooptické a optoelektrické súčiastky na tvorbu zdroja a detektora svetla na optické vláknové spojenie – o princípy diódy LED, lasera, laserovej diódy i fotodiódy.

Pre lepšiu kontinuitu a pochopenie boli niektoré témy (napríklad oblasť optických a fotonických súčiastok) presunuté do učebníc Telekomunikácie 2 a Telekomunikačná technika. Kapitolu Pobočkové spojovacie systémy nahradil pohľad na štruktúru telekomunikačnej siete z učebnice Telekomunikácie 2. 

Autor: Ing. Stanislav Servátka
Rok vydania: tretie aktualizované vydanie, 2021
Počet strán: 96
Rozmer (mm): 210 x 295

OBSAH

1. ÚVOD DO TELEKOMUNIKÁCIÍ / 7
2. KOMUNIKAČNÉ SPOJENIE / 10
3. KONŠTRUKČNÉ PRVKY / 17
4. TELEKOMUNIKAČNÉ TERMINÁLY / 46
5. SPOJOVACIE SYSTÉMY / 62
6. TELEKOMUNIKAČNÁ SIEŤ / 80 

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.