TECHNICKÉ KRESLENIE pre 1. ročník UO strojárstvo

TECHNICKÉ KRESLENIE pre 1. ročník UO strojárstvo

Cieľom učebnice je naučiť žiakov technických učebných odborov čítať strojnícke a elektrotechnické výkresy, rozumieť údajom na nich uvedených, používať normalizované spôsoby označovania súčiastok a komponentov, orientovať sa v normách, katalógoch a technickej dokumentácii, vedieť kresliť jednoduché náčrty strojníckych súčiastok, zostáv a schematické výkresy. Prvé časti učebnice tvoria základný kurz technického kreslenia. V ďalších častiach je obsahom kreslenie a čítanie zjednodušeného zobrazovania základných strojových súčiastok a spojov.

20 € s DPH

ISBN: 978-80-8091-415-8

Kategória: Učebnice

Autor: Jozef Bronček, Martin Žarnay
Rok vydania: 2007
Jazyk: slovenský
Počet strán: 156
Rozmer (mm): 210 x 295
Hmotnosť (g): 400

Doložka MŠ SR č. CD-2007-9758/19936-1:093

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info