PRACOVNÝ ZOŠIT – ZEMEPIS pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

PRACOVNÝ ZOŠIT – ZEMEPIS pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp. Pracovný zošit je doplnený tiež o úlohy na upevnenie vedomostí o Slovensku a jeho krajoch z geografického hľadiska.

9 € s DPH

ISBN: 978-80-8091-215-4

Kategória: Pracovné zošity

Autor: K. Mojtová
Rok vydania: 2010
Jazyk: maďarský
Predmet: geografia
Počet strán: 24
Rozmer (mm): 210 x 295
Hmotnosť (g): 80

Doložka MŠ SR č. 456/2001-44

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info