PRACOVNÝ ZOŠIT – VLASTIVEDA pre 6. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

PRACOVNÝ ZOŠIT – VLASTIVEDA pre 6. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Prostredníctvom rôznych cvičení v pracovnom zošite sa žiaci oboznámia so začiatkom našich národných dejín, naučia sa orientovať na mape Slovenskej republiky, prehĺbia si svoje znalosti o človeku, získajú poznatky o niektorých horninách a nerastoch, spoznávajú vlastnosti a využitie rôznych látok, naučia sa odmerať či odvážiť rôzne predmety a látky.

9 € s DPH

ISBN: 978-80-8091-298-7

Kategória: Pracovné zošity

Autor: S. Škultétyová, J. Žišková
Rok vydania: 2013
Jazyk: maďarský
Predmet: vlastiveda
Počet strán: 56
Rozmer (mm): 145 x 210
Hmotnosť (g): 90

Doložka MŠ SR č. 227/2001-44

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info