PRACOVNÝ ZOŠIT – VLASTIVEDA pre 5. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

PRACOVNÝ ZOŠIT – VLASTIVEDA pre 5. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Pracovný zošit z vlastivedy tvorí spolu s učebnicou komplexný celok. Prostredníctvom podnetných cvičení a úloh sa žiaci naučia rozlišovať živú a neživú prírodu, poznávať rastliny a živočíchy, orientovať sa na mape a v miestnej krajine, spoznajú život ľudí v dávnej minulosti. Pracovný zošit spolu s učebnicou podporujú rozvoj kľúčových kompetencií.

9 € s DPH

ISBN: 978-80-8091-297-0

Kategória: Učebnice

Autor: S. Škultétyová, J. Žišková
Rok vydania: 2013
Jazyk: maďarský
Predmet: vlastiveda
Počet strán: 64
Rozmer (mm): 145 x 210
Hmotnosť (g): 90

Doložka MŠ SR č. 284/99-44

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info