PRACOVNÝ ZOŠIT – VLASTIVEDA pre 4. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

PRACOVNÝ ZOŠIT – VLASTIVEDA pre 4. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Prostredníctvom kreatívnych úloh pracovného zošita sa žiaci naučia orientovať v priestore (škola) a čase, v príbuzenských vzťahoch v rodine, poznávať svoju obec a okolitú krajinu, pozorovať premeny prírody počas ročných období, rozvíjať pozitívny vzťah ku krajine a spoločnosti, v ktorej žijú.

9 € s DPH

ISBN: 978-80-8091-299-4

Kategória: Pracovné zošity

Autor: S. Škultétyová, J. Rohovská
Rok vydania: 2013
Jazyk: maďarský
Predmet: vlastiveda
Počet strán: 32
Rozmer (mm): 210 x 295
Hmotnosť (g): 100

Doložka MŠ SR č. 77/1998-421

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info