ODEVNÁ TECHNOLÓGIA pre 1. ročník UO krajčír

ODEVNÁ TECHNOLÓGIA pre 1. ročník UO krajčír

Učebnica oboznamuje s významom predmetu odevná technológia, zariadeniami na výrobu odevov, základmi ručného a strojového šitia a žehlenia, technologickými postupmi súčastí a častí odevov a s technologickými postupmi zhotovenia jednoduchých výrobkov (posteľná bielizeň, sukňa, zástera) a nohavíc.

20 € s DPH

22 € s DPH Zľava 2 €

ISBN: 978-80-8091-734-0

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Učebnice

schval

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16233:5-A2201

Učebnica oboznámi študentov poznatkami z odboru krajčír tak, aby postupne získavali komplexné vedomosti, naučili sa pracovať s odbornou literatúrou, vedeli logicky myslieť a dokázali nové poznatky využívať v praxi pri riešení technologických problémov.

Poradie kapitol rešpektuje zásadu postupovať v odevníckom odbore od jednoduchých výrobkov k zložitým.
Otázky a úlohy na konci jednotlivých tém a častí sú formulované sčasti problémovo, aby rozširovali obzor a podporovali tvorivosť žiakov. Druhá časť otázok a úloh je zameraná na opakovanie a prehlbovanie získaných poznatkov.

Učebnica je v súlade s požiadavkami ŠVP pre daný odbor stredných škôl.

Autorka: Bc. Jana Šoltésová – odborníčka s dlhoročnou praxou v oblasti odevnej tvorby, svoje poznatky a skúsenosti zúročila v učebniciach pre odevnú tvorbu.

Recenzentky:  Ing. Darina Kyslerová
                            Ing. Mária Ištvanová
                            Ing. Mária Terpáková

Rok vydania: prvé vydanie 2004, dotlač 2021
Počet strán: 144
Rozmer (mm): 210 x 295
H

OBSAH

Predhovor

1. Úvod
2. Zariadenia na výrobu odevov
3. Ručné šitie a žehlenie
4. Základy strojového šitia
5. Technologický postup zhotovovania súčastí a častí odevov
6. Technologický postup zhotovenia jednoduchých výrobkov
7. Nohavice
8. Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci a hygiena práce v odbornom výcviku

Zoznam použitej literatúry

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info