CVIČEBNICA - CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

CVIČEBNICA - CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Inovovaná cvičebnica obsahuje úlohy a námety na pozorovanie a skúmanie, ktoré žiakom pomôžu pri osvojovaní potrebných poznatkov a zručností. Postupuje prehľadne podľa tém učiva 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka GOŠ. V cvičebnici je dostatočný priestor aj na poznámky žiaka k jednotlivým témam a na riešenie úloh z učebnice.

3,60 € s DPH

4 € s DPH Zľava 0,40 €

ISBN: 978-80-8091-629-9

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Pracovné zošity

doložka

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR 2019/16376:5-A1001

| POPIS

Inovovaná cvičebnica je spracovaná v súlade s iŠVP.

Cvičebnica obsahovo a spracovaním nadväzuje na inovovanú učebnicu chémie pre 9. ročník ZŠ a 4. roč. GOŠ. Cvičebnica obsahuje v úvode úlohy na opakovanie učiva z predchádzajúceho ročníka.

 V cvičebnici nájdete:

 

  • veľké množstvo cvičení a úloh na fixáciu učiva,
  • zhrnutie učiva na konci každej témy v rámčeku s názvom Doplň a Zapamätaj si,
  • presné odkazy na strany v učebnici,
  • testové úlohy na konci jednotlivých kapitol na overenie získaných poznatkov s názvom OTESTUJ SA,
  • dostatočný priestor na vlastné poznámky, riešenie úloh z učebnice či krátke žiacke projekty,
  • priestor na záznamy z pozorovaní a skúmaní,
  • zhrnutie základných poznatkov z jednotlivých tém.

 

Cvičebnica je obohatená o fotografie z pozorovaní a skúmaní, učebnicové schémy, tabuľky a prehľadnú periodickú tabuľku prvkov na vnútornej strane obálky.

 Cvičebnica je súčasťou série cvičebníc chémie pre 7. až 9. ročník ZŠ a 2. až 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.

| ĎALŠIE INFORMÁCIE

Autor: H. Vicenová
Rok vydania: 2019
Jazyk: slovenský
Predmet: chémia
Počet strán: 40
Rozmer (mm): 210 x 295
Hmotnosť (g): 175

BONUS ZADARMO

Stiahnite si Riešenia úloh pre Cvičebnicu Chémie pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s 8-ročným štúdiom TU.

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.