CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským

CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským

Nová úprava učebnice v súlade s iŠVP predmetu chémia spracováva poznatky tematického celku Zlúčeniny uhlíka.

15,30 € s DPH

17 € s DPH Zľava 1,70 €

ISBN: 978-80-8091-610-7

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Učebnice

scval.

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9207:5-A2201

| POPIS

Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP , koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Spracováva tematický celok Zlúčeniny uhlíka, rozdelený do piatich kapitol:

  • Vlastnosti jednoduchých organických látok
  • Uhľovodíky
  • Deriváty uhľovodíkov
  • Organické látky v živých organizmoch
  • Organické látky v bežnom živote

Súčasťou základného učiva sú návody na pozorovanie a skúmanie vlastností látok, ktoré vedú žiaka k vytváraniu vlastných záznamov z pozorovaní a skúmaní, zároveň však poskytuje vysvetlenie nových vlastností a javov a uvádza ich možností využitia v bežnom živote. Okrem základného učiva obsahuje učebnica námety na získavanie nových informácií a hľadanie súvislostí, ktoré možno využiť pri tvorbe žiackych projektov a ďalšie rozširujúce informácie. Systematizáciu a upevňovanie vedomostí podporujú prehľadné schémy, súhrn dôležitých poznatkov a systém otázok a úloh rôznych kognitívnych úrovní. Orientáciu v učebnici podporujú jednotlivé grafické prvky, obsah aj register na jej konci.

| ĎALŠIE INFORMÁCIE

Autor: RNDr. H. Vicenová, doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. 
Rok vydania: 2019
Jazyk: maďarský
Predmet: chémia
Počet strán: 80
Rozmer (mm): 210 x 295
Hmotnosť (g): 380

 

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.