CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským

CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským

Učivo učebnice je rozdelené do tematických celkov Chemické výpočty, Vlastnosti jednoduchých organických látok, Uhľovodíky, Deriváty uhľovodíkov, Organické látky v živých organizmoch, Organické látky v bežnom živote.

16,20 € s DPH

17 € s DPH Zľava 0,80 €

ISBN: 978-80-8091-610-7

Kategória: Učebnice

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2012-12645/37111:4-919

| POPIS

Základné učivo obsahuje množstvo pokusov s autentickými fotografiami a je doplnené o motivačné, doplňujúce texty, otázky. V závere jednotlivých tém je zhrnuté kľúčové učivo, otázky a úlohy s námetmi na projekty. Na konci učebnice sa nachádzajú námety na laboratórne práce nadväzujúce na preberané učivo.

| ĎALŠIE INFORMÁCIE

Autor: H. Vicenová
Rok vydania: 2012
Jazyk: maďarský
Predmet: chémia
Počet strán: 80
Rozmer (mm): 210 x 295
Hmotnosť (g): 380

 

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info