CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Nová úprava učebnice v súlade s iŠVP predmetu chémia spracováva poznatky tematického celku Zlúčeniny uhlíka.

12,60 € s DPH

14 € s DPH Zľava 1,40 €

ISBN: 978-80-8091-573-5

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Učebnice

 

 

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/10118:4-A1001

Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP , koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Spracováva tematický celok Zlúčeniny uhlíka, rozdelený do piatich kapitol:

  • Vlastnosti jednoduchých organických látok
  • Uhľovodíky
  • Deriváty uhľovodíkov
  • Organické látky v živých organizmoch
  • Organické látky v bežnom živote

Súčasťou základného učiva sú návody na pozorovanie a skúmanie vlastností látok, ktoré vedú žiaka k vytváraniu vlastných záznamov z pozorovaní a skúmaní, zároveň však poskytuje vysvetlenie nových vlastností a javov a uvádza ich možností využitia v bežnom živote. Okrem základného učiva obsahuje učebnica námety na získavanie nových informáciíhľadanie súvislostí, ktoré možno využiť pri tvorbe žiackych projektov a ďalšie rozširujúce informácie.

Systematizáciu a upevňovanie vedomostí podporujú prehľadné schémy, súhrn dôležitých poznatkov a systém otázok a úloh rôznych kognitívnych úrovní. Orientáciu v učebnici podporujú jednotlivé grafické prvky, obsah aj register na jej konci.

Autor: H. Vicenová, M. Ganajová 
Rok vydania:
2019
Jazyk:
slovenský
Počet strán: 80
Rozmer (mm): 210 x 295

PRELISTUJTE SI UKÁŽKU

Chémia 9

 

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.