FYZIKA pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským

FYZIKA pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie telies v kvapalinách a plynoch. Prostredníctvom návodov na jednoduché pozorovania a experimenty, otázok a úloh postupne oboznámi žiakov so základnými fyzikálnymi vlastnosťami látok a telies. Učebný text vhodne dopĺňajú ilustrácie, schémy a fotografie z pozorovaní a pokusov.

21 € s DPH

ISBN: 978-80-8091-257-4

Kategória: Učebnice

Autor: Lapitková V. a kol.
Rok vydania: 2012
Jazyk: maďarský
Predmet: fyzika
Počet strán: 112
Rozmer (mm): 210 x 295
Hmotnosť (g): 300

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-12328/41963:6-100C

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info