FYZIKA pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

FYZIKA pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie telies v kvapalinách a plynoch. Prostredníctvom návodov na jednoduché pozorovania a experimenty, otázok a úloh postupne oboznámi žiakov so základnými fyzikálnymi vlastnosťami látok a telies. Učebný text vhodne dopĺňajú ilustrácie, schémy a fotografie z pozorovaní a pokusov.

16 € s DPH

ISBN: 978-80-8091-399-1

Kategória: Učebnice

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-12328/41963:6-100C

Autor: Lapitková V. a kol.                                                     Materiály pre učiteľov:
Rok vydania: 2015                                                                  gulka
Jazyk: slovenský                                                                      naber
Predmet: fyzika                                                                       stopa
Počet strán: 112
Rozmer (mm): 210 x 295
Hmotnosť (g): 300

 

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info