BIOLÓGIA pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

BIOLÓGIA pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica nadväzuje svojim obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu bunky, rastlín a húb a bezstavovcov. Učivo je doplnené množstvom názorných ilustrácií, zaujímavostí, otázok a úloh rôznych kognitívnych úrovní i námetmi na praktické aktivity.

14,40 € s DPH

16 € s DPH Zľava 1,60 €

ISBN: 978-80-8091-412-7

Kategória: Učebnice

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-872/36724:84-100C

Autori: Uhereková M. a kol.
Rok vydania: 2016
Jazyk: slovenský
Predmet: biológia
Počet strán: 96
Rozmer (mm): 210 x 295
Hmotnosť (g): 270

 

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info