Menu
Your Cart

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE, 1.časť

Prvá časť učebnice pre 3. a 4. ročník študijného odboru elektrotechnika.

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE, 1.časť
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE, 1.časť

Prvá časť učebnice pre 3. a 4. ročník študijného odboru elektrotechnika.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-262-8

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9286:17-A2201


Učebnica obsahuje aktuálne informácie o právnych i bezpečnostných predpisoch a zásadách poskytovania prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie odbornej spôsobilosti pracovníkov v oblasti elektrotechniky.

Učebnica charakterizuje jednotlivé druhy ochrán pred úrazom elektrickým prúdom, ochranu pred nadprúdom a atmosférickým prepätím. Učebnica je určená pre žiakov stredných odborných škôl , je však vhodná aj pre elektrotechnikov – špecialistov na projektovanie elektrických zariadení aj na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení, ako aj pre elektromontérov, elektroúdržbárov a ďalších pracovníkov z elektrotechnickej praxe.


 

Ďalšie informácie
Počet strán 136
Formát 205 x 260 mm
Jazyk slovenský
Rok vydania 2012

Autori: 

Ing. Ján Meravý

Ing. Karel Kocman

Jiří Kroupa

Úvod 

1. Zákony, vyhlášky a nariadenia súvisiace s vykonávaním činností na elektrických zariadeniach 

2. Technické predpisy a normy 

3. Terminológia – názvoslovie používané v elektrotechnike 

4. Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách 

5. Protipožiarna ochrana v priestoroch s elektrickým zariadením

6. Patofyziologické účinky elektrického prúdu na človeka 

7. Spôsoby označovania v elektrotechnike 

8. Vonkajšie vplyvy pôsobiace na elektrické zariadenia a zásady pri ich určovaní

9. Stupne ochrany krytom 

10. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom