Metodická príručka pre učiteľa k učebnici Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ

Autor: prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
Rok vydania: 2018
Počet strán: 112
Jazyk: slovenský
Predmet: vlastiveda
Počet strán: A4

VYCHÁDZA UŽ ČOSKORO

(február 2018)

| POPIS

  • Príručka poskytuje didakticko-vecné poznámky ku každej kapitole.
  • Obsahuje metodické odporúčania k práci s učebnicou.
  • Obsahuje modelové odpovede žiakov.
  • Poskytuje námety na rozvíjanie učiva.
  • Pracovné učebnice sú šité na mieru jednotlivých miest, dedín, dokonca škôl. Metodická príručka pomáha prepájať tento inovatívny koncept pre použitie vo vyučovaní.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info