Metodická príručka pre učiteľa k učebnici Vlastiveda pre 3. ročník ZŠ

Autor: prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
Rok vydania: 2018
Počet strán: 96
Jazyk: slovenský
Predmet: vlastiveda
Počet strán: A4

PRIPRAVUJEME

(jún 2018)

| POPIS

  • Príručka poskytuje didakticko-vecné poznámky ku každej kapitole a prepojenie učiva s iŠVP.
  • Obsahuje metodické odporúčania k práci s učebnicou.
  • Obsahuje modelové odpovede žiakov.
  • Poskytuje námety na rozvíjanie učiva.
  • Pracovné učebnice sú šité na mieru jednotlivých miest, dedín, dokonca škôl. Metodická príručka pomáha prepájať tento inovatívny koncept pre použitie vo vyučovaní.

| PREZRITE SI UKÁŽKU

VLASTIVEDA

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.