Vyberte si z novej ponuky webinárov pre učiteľov

Pridané: 3.12.2020 18:45:00 Počet zobrazení: 540

03 December 2020

Aj v druhý decembrový týždeň pripravili vydavateľstvá RAABE a EXPOL PEDAGOGIKA pre učiteľov bezplatné webináre. Záujemcovia si môžu tentokrát vybrať zo štyroch tém.

Vyberte si z novej ponuky webinárov pre učiteľov

Druhý stupeň základných škôl ani stredné školy sa nepodarilo, napriek snahe, otvoriť a žiaci až do nového roka zostávajú doma a pokračujú v dištančnej výučbe. A práve tá bude spoločným menovateľom všetkých webinárov.

Témy na 7. – 10. decembra 2020 sú:

 • Odborná spôsobilosť v elektrotechnike
 • Dištančné vzdelávanie. Ako to zvládnuť a nezblázniť sa?
 • Zdolajte s deťmi násobilku hravo a zábavne
 • Ako vyučovať dištančne slovenčinu v základnej škole?

Ktorý webinár si vyberiete?

VŠETKY DOTERAZ ZREALIZOVANÉ WEBINÁRE SI MÔŽETE POZRIEŤ NA STRÁNKE:
HTTPS://WWW.RAABE.SK/VZDELAVACIE-AKTIVITY-WEBINARE

 

web 1

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE

PREČO JE ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE KĽÚČOVOU KOMPETENCIOU?

Lektor: Ing. Ján Meravý, školiteľ a konateľ spoločnosti LIGHTNING

Dátum: 7. december 2020 (pondelok), 17:00 hodina

Obsah webinára:

 • Priblížime si postrehy a skúsenosti z výučby v školách školách.
 • Na názorných príkladoch si ukážeme, aké nebezpečenstvo hrozí človeku pri zásahu elektrickým prúdom a zásahom blesku.
 • Ukážeme si príklady, čo sú to ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom a aké prvky poskytujú ochranu pre človeka a objektu pred prepä-tím.
 • Vyberieme z praxe nebezpečenstvá elektrických zariadení pre človeka.
 • Podnietime učiteľov a ich žiakov k zodpovednému prístupu v rámci predmetu odborná spôsobilosť.

Pre koho je webinár určený:

učitelia a žiaci elektrotechnických odborov na stredných školách

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

web 2

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE. AKO TO ZVLÁDNUŤ A NEZBLÁZNIŤ SA?

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE – MOŽNOSTI, ASPEKTY, VÝZVY PRE RIADITEĽOV, UČITEĽOV AJ RODIČOV...


LEKTOR: MGR. PETER SEEMANN, PHD., ACC, SYSTEMIC COACHING THERAPY AND EDUCATION
DÁTUM: 8. DECEMBER 2020 (UTOROK) O 17.00 HODINE


Obsah webinára:

 • Povieme si o rozdieloch a výzvach dištančného vzdelávania.
 • Aká je nová paradigma vzdelávania „od informácií k súvislostiam".
 • Aká je rola pedagóga, rola žiaka, rola rodiča v rôznych aspektoch dištančnej výuky.
 • Zameriame sa na technickú stránku, platformy a možnosti dištančného vzdelávania.
 • Kamera, PC, notebook , telefón, kamera.
 • Ideálny stav online vzdelávania.
 • Povieme si, aká by mala byť podpora zúčastnených strán a čo je možné podniknúť pre vylepšenie dištančného vzdelávania.

Kompetencia rozvíjaná podľa profesijného štandardu:

 • poznať trendy vývoja spoločnosti a trendy v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • reflektovať a zdokonaľovať efektivitu vlastnej učiteľskej činnosti.

Pre koho webinár odporúčame:

riaditelia ZŠ a SŠ, učitelia ZŠ a SŠ, rodičia detí ZŠ a SŠ, špeciálni pedagógovia, asistenti učiteľa

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

web 3

ZDOLAJTE S DEŤMI NÁSOBILKU HRAVO A ZÁBAVNE

AKO MÔŽU UČITELIA AJ RODIČIA DEŤOM POMÔCŤ, ABY PRE NICH NÁSOBILKA NEBOLA STRAŠIAKOM?


Lektorka: Mgr. Silvia Bodláková, učiteľka, Spojená škola Tilgnerova 14, Bratislava

DÁTUM: 9. DECEMBER 2020 (STREDA) O 17.00 HODINE
Obsah webinára:

 • Povieme si čo-to o tom, v čom je dôležité mať násobilku v malíčku.
 • Zdôrazníme, že hlavne v aktuálnej situácii, keď uplynulý školský rok z dôvodu pandémie Covid-19 skončil veľmi neštandardne, je dôležité s deťmi dobre precvičiť a docvičiť spoje násobilky.
 • Ukážeme si, ako môžu byť pracovné zošity so zmiešanými úlohami na násobilku a iné učebné predmety nápomocné v domácej príprave žiakov na hodinu, aj počas práce na vyučovaní.


Pre koho webinár odporúčame:

učitelia matematiky v 3., 4. a 5. ročníku základnej školy

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

web 4

AKO VYUČOVAŤ DIŠTANČNE SLOVENČINU V ZÁKLADNEJ ŠKOLE?


INŠPIRATÍVNE A TVORIVÉ NÁPADY, AKTIVITY PRE UČITEĽOV SLOVENSKÉHO JAZYKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL.


Lektorka: Mgr. Júlia Machánová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry, ZŠ Ostredková, Bratislava

DÁTUM: 10. DECEMBER 2020 (ŠTVRTOK) O 17.00 HODINE
Obsah webinára:

 • Povieme si, ako učiť formou dištančného vzdelávania hodiny slovenčiny.
 • Hovoriť budeme aj o tom, či vieme využiť vo svoj prospech možnosti, ktoré nám dištančné vzdelávanie ponúka.
 • Ukážeme si, ako efektívne zvládnuť nové výzvy a ako motivovať žiakov, aby boli aktívne vtiahnutí do vzdelávacieho procesu a aby prejavili záujem o hodiny slovenčiny.
 • Predstavíme a ponúkneme niekoľko zaujímavých konkrétnych aktivít, nápadov a úloh, ktoré môžete využiť a realizovať na hodinách slovenského jazyka a literatúry v rôznych ročníkoch II. stupňa základnej školy formou dištančného vzdelávania.
 • Uvedieme niekoľko tvorivých úloh a aktivít, ktoré budú u žiakov rozvíjať aj zručnosti ako je počúvanie a podporovať ich kritické myslenie a vyjadrovanie vlastného názoru
 • Spomenieme inovatívne možnosti overovania vedomostí a testovania počas dištančného vzdelávania.


Kompetencia rozvíjaná podľa profesijného štandardu:

 • Poznať vyučovacie metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka.
 • Navrhnúť učebné činnosti.
 • Vybrať a využívať vhodné metódy a formy počas dištančného vzdelávania.

Webinár odporúčame:

učiteľom SJL, učiteľom cudzích jazykov, špeciálnym pedagógom, asistentom učiteľa

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info