Viete, ako sprostredkovať žiakom na 2.stupni ZŠ astronomické témy?

Pridané: 17.8.2020 14:27:20 Počet zobrazení: 822

17 August 2020

Pozývame vás na záverečnú konferenciu projektu STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools),ktorá odpovie na vaše otázky. Poradíme vám a odporúčime vhodné študijné pomôcky.

Viete, ako  sprostredkovať žiakom na 2.stupni ZŠ astronomické témy?

KEDY?
26. augusta 2020

KDE?
Online formou - prostredníctvom Zoom konferencie v slovenskom jazyku a celkom bezplatne

V SLOVENSKOM JAZYKU

alebo

V ANGLICKOM JAZYKU

PRIHLÁŠKA NA STARS KONFERENCIU V SLOVENSKOM JAZYKU TU.

PRIHLÁŠKA NA STARS KONFERENCIU V ANGLICKOM JAZYKU TU.

 

Program konferencie 1 (verzia v českom a v slovenskom jazyku)

8.30 – 9.00 Registrácia účastníkov, pripojenie sa do aplikácie


9.00 – 9.15 Otvorenie konferencie (Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka EXPOL
PEDAGOGIKA s.r.o.)


9.15 – 9.30 Úvodné slovo, predstavenie projektu (Mgr. Mária Zelenková, EXPOL
PEDAGOGIKA s.r.o.)


9.30 – 10.00 Predstavenie Metodickej príručky (O1) a Tréningového programu pre učiteľov
(O2) na zlepšovanie praktických zručností učiteľa - ako podať tému vesmír vo vyučovacom
procese zaujímavou a pochopiteľnou formou (Západočeská univerzita v Plzni)


10.00 – 10.30 STARS Online Platforma – voľne prístupný edukačný zdroj obsahujúci všetky
praktické výstupy projektu - materiály v digitalizovanej verzii (M7 s.r.o.)


10.30 – 11.00 Koncept edukačného programu na výučbu astronómie - námety z praxe, ako
môžu byť astronomické témy lepšie predstavené z hľadiska kurikula a učebných osnov žiakom
na 2.stupni ZŠ (Západočeská univerzita v Plzni)


11.00 – 12.00 Praktický workshop pre učiteľov 2. stupňa základných škôl - ukáže, ako
zakomponovať astronomické témy priamo do vyučovania v rámci rôznych predmetov
(Gymnázium Metodova 2, Bratislava)


12.00 – 12.15 Ukončenie konferencie, záverečné slovo (EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o.)

 

Conference Programme 2 (Bulgarian and English language version)

12.30 – 13.00 Registration of the participants, checking the connection to Zoom


13.00 – 13.15
Opening of the conference – presentation in English (Mgr. Mira Bianchi
Schrimpelová, CEO of EXPOL PEDAGOGIKA ltd.)


13.15 – 13.30
Introduction of the proje
ct in English (Mgr. Mária Zelenková, EXPOL

PEDAGOGIKA ltd.)

13.30 – 14. 00 STARS Introduction of Methodological Handbook for Teachers (O1) and STARS
Training Program for Teachers (O2) - which offers an innovative and comprehensive
approach to enhancing teachers´ practical skills to deliver relevant instruction (BAS)


14.00 – 14. 00
STARS Online Platform (O3) The innovative aspect of the platform is with regard
to its format, content, as well as the plans for its future development - English - (M7 s.r.o.)


14.30 – 15.00
STARS Concept for Astronomy Education Program (O4) - a description of an
idea of how the astronomy related topics can be better presented as curriculum and
syllabus at lower secondary level and how to strengthen the presence of astronomy at lower
secondary level. (BAS)


15.00 – 16.00
Practical workshop for teachers at lower secondary education during which
they will get information on how to implement astronomical topics directly into education
process within different subjects. (High school of Mathematics acad. Kiril Popov in Plovdiv)


16.00 – 16.15
Final word, closing of the conference (EXPOL PEDAGOGIKA, ltd.)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.