UPOZORNENIE: Kontrola a vrátenie dodacích listov

Pridané: 11.9.2018 14:22:11 Počet zobrazení: 679

11 September 2018

Dovoľujeme si Vás informovať, že podľa schváleného edičného plánu učebníc MŠVVaŠ SR na školský rok 2018/2019 a s tým súvisiacim distribučným plánom učebníc v týchto dňoch uskutočňujeme distribúciu učebníc a metodických príručiek.

UPOZORNENIE: Kontrola a vrátenie dodacích listov

 Distribúcia sa týka viacerých titulov pre špeciálne základné školy, stredné odborné školy, ale aj inovovaných učebníc pre základné školy a osemročné gymnáziá, konkrétne:

• Metodická príručka k učebnici prírodovedy pre 3. ročník základnej školy
• Metodická príručka k učebnici prírodovedy pre 4. ročník základnej školy


Vami poverenú osobu prosíme o riadnu kontrolu obsahu a jeho porovnanie s dodacím listom.


V prípade, že je všetko v poriadku, prosím, potvrďte dodací list podpisom, pečiatkou a pošlite ho obratom späť v priloženej odpovednej obálke. Dodací list môže podpísať aj iná poverená osoba. Poštovné hradí príjemca, takže nebudete mať žiadne dodatočné výdavky.


V prípade, ak obsah zásielky nezodpovedá údajom uvedeným na dodacom liste, prosím, ihneď nás kontaktujte na telefónnom čísle: +421 905 505 269.


Učebnice pre Vás zakúpilo MŠVVaŠ SR, sú plne hradené zo štátneho rozpočtu a pre Vás sú bezplatné. Cena učebnice uvedená na dodacom liste je len informačná.
Pokiaľ chcete zmeniť údaje školy, prosím, urobte tak priamo vo Vašom profile na https://edicnyportal.iedu.sk/. Nikto iný nie je oprávnený tieto údaje meniť.


Ďakujeme za Vašu spoluprácu!


Vážime si, že používate naše učebnice.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info