UPOZORNENIE: Kontrola a vrátenie dodacích listov

Pridané: 11.9.2018 14:22:11 Počet zobrazení: 746

11 September 2018

Dovoľujeme si Vás informovať, že podľa schváleného edičného plánu učebníc MŠVVaŠ SR na školský rok 2018/2019 a s tým súvisiacim distribučným plánom učebníc v týchto dňoch uskutočňujeme distribúciu učebníc a metodických príručiek.

UPOZORNENIE: Kontrola a vrátenie dodacích listov

 Distribúcia sa týka viacerých titulov pre špeciálne základné školy, stredné odborné školy, ale aj inovovaných učebníc pre základné školy a osemročné gymnáziá, konkrétne:

• Metodická príručka k učebnici prírodovedy pre 3. ročník základnej školy
• Metodická príručka k učebnici prírodovedy pre 4. ročník základnej školy


Vami poverenú osobu prosíme o riadnu kontrolu obsahu a jeho porovnanie s dodacím listom.


V prípade, že je všetko v poriadku, prosím, potvrďte dodací list podpisom, pečiatkou a pošlite ho obratom späť v priloženej odpovednej obálke. Dodací list môže podpísať aj iná poverená osoba. Poštovné hradí príjemca, takže nebudete mať žiadne dodatočné výdavky.


V prípade, ak obsah zásielky nezodpovedá údajom uvedeným na dodacom liste, prosím, ihneď nás kontaktujte na telefónnom čísle: +421 905 505 269.


Učebnice pre Vás zakúpilo MŠVVaŠ SR, sú plne hradené zo štátneho rozpočtu a pre Vás sú bezplatné. Cena učebnice uvedená na dodacom liste je len informačná.
Pokiaľ chcete zmeniť údaje školy, prosím, urobte tak priamo vo Vašom profile na https://edicnyportal.iedu.sk/. Nikto iný nie je oprávnený tieto údaje meniť.


Ďakujeme za Vašu spoluprácu!


Vážime si, že používate naše učebnice.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.