Učiteľské webináre pokračujú

Pridané: 26.11.2020 14:21:19 Počet zobrazení: 308

26 November 2020

Aj prvý decembrový týždeň pokračujeme s RAABE a EXPOL bezplatnými online školeniami pre pedagógov. Vyberajte si zo štyroch tém. Tentokrát máme tému aj pre stredoškolských učiteľov! ...a bude fajn, ak sa pripoja aj ich žiaci...

Učiteľské webináre pokračujú

webinar 1

PROJEKT STARS – VYUČOVANIE ASTRONÓMIE
Objavujte vesmír s projektom STARS

Lektor: Mgr. Peter Kelecsényi, PhD., vedecký a výskumný zamestnanec Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave

DÁTUM: 30. NOVEMBER 2020 (PONDELOK), 17:00 HODINA
Obsah webinára:

 • Podelíme sa s vami o nápady, ako žiakom sprístupniť astronómiu zaujímavým a efektívnym spôsobom.
 • Zameriame sa na vyučovacie aktivity astronómie s podporou výstupov z projektu STARS :
 1. Projekt sa snaží sa podporiť učiteľov na 2. stupni základnej školy vo výučbe astronómie. Prieskumy poukázali na fakt, že vo väčšine vzdelávacích systémov v Strednej a Východnej Európe učitelia zápasia s nemožnosťou zvýrazňovania vzájomných vzťahov medzi predmetmi z dôvodu nedostatku zdrojov a niekedy dokonca z nedostatku informácií pri určitých témach.
 2. Preto je zámerom vybavenie učiteľov 2. stupňa ZŠ inovatívnymi metódami, vedomosťami, kompetenciami a nástrojmi na výučbu astronómie v rámci kurikula relevantným a zmysluplným spôsobom a vybavenie cieľových skupín projektu voľne dostupnými, jazykovo relevantnými a vysoko kvalitnými edukačnými zdrojmi na výučbu astronómie.
 • Na webinári sa zameriame postupne na tieto oblasti:
 1. Zastúpenie tematiky astronómie na slovenských školách
 2. Predstavíme vám projekt STARS – úspešné vyučovanie astronómie v školách
 3. Vysvetlíme vám všetko o metodickej príručke pre učiteľov, o pracovných listoch a o tréningovom programe pre učiteľov.
 4. Ukážeme vám voľne dostupnú Online platformu, ktorú učitelia môžu používať pre výučbu astronómie na svojich vyučovacích hodinách.

Pre koho je webinár určený:

učitelia fyziky na 2. stupni ZŠ a všetci čo majú radi astronómiu.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

webinar 2

ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
Odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce problémy v praxi, praktické rady a návody na riešenia.

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

DÁTUM: 1. DECEMBER 2020 (UTOROK), 17:00 HODINA
Obsah webinára:

 • funkčný plat, nárokové a nenárokové zložky platu
 • úpravy osobného príplatku
 • posudzovanie kvalifikačných predpokladov
 • minimálna mzda a stupne náročnosti
 • motivačné vzory odmeňovania.

Pre koho webinár odporúčame:

zástupcovia samospráv, napr. ako zriaďovatelia zariadení školského stravovania, riaditelia škôl a

vedúce zariadení školského stravovania.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

webinar 3

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE

Prečo je odborná spôsobilosť v elektrotechnike kľúčovou kompetenciou?

Lektor: Ing. Ján Meravý, školiteľ a konateľ spoločnosti LIGHTNING

DÁTUM: 2. DECEMBER 2020 (STREDA), 17:00 HODINA
Obsah webinára:

 • Priblížime si postrehy a skúsenosti z výučby v školách.
 • Na názorných príkladoch si ukážeme, aké nebezpečenstvo hrozí človeku pri zásahu elektrickým prúdom a zásahom blesku.
 • Ukážeme si príklady, čo sú to ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom a aké prvky poskytujú ochranu pre človeka a objektu pred prepä-tím.
 • Vyberieme z praxe nebezpečenstvá elektrických zariadení pre človeka.
 • Podnietime učiteľov a ich žiakov k zodpovednému prístupu v rámci predmetu odborná spôsobilosť.

Pre koho je webinár určený:

učitelia a žiaci elektrotechnických odborov na stredných školách

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

webinar 4

FORMY ONLINE VZDELÁVANIA
Dištančné vzdelávanie alebo používanie moderných technológií v edukačnom procese...

Lektor: PaedDr. Martin Prodaj, lektor, školiteľ, kouč a konzultant.

DÁTUM: 3. DECEMBER 2020 (ŠTVRTOK), 17:00 HODINA
Obsah webinára:

 • Predstavíme základné formy online vzdelávania počas bežného vyučovania aj počas koronakrízy.
 • Pozrieme sa na niektoré aspekty dištančnej formy výučby.
 • Zameriame sa na formy dištančnej výučby, na jej výhody, nevýhody.
 • Ponúkneme niektoré didaktické postupy a techniky a nezabudneme ani na technickú stránku veci.
 • Povieme si, že technológie nie sú nepochopiteľné alebo náročné, občas si však ich používanie (hlavne na začiatku) vyžaduje skúseného mentora, ktorý vás prevedie nastavením a používaním všetkých funkcionalít, ktoré daná technológia vyžaduje a umožňuje...

Pre koho webinár odporúčame:

riaditelia ZŠ a SŠ, učitelia ZŠ a SŠ, rodičia detí ZŠ a SŠ, špeciálni pedagógovia, asistenti

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


VŠETKY WEBINÁRE SI MÔŽETE POZRIEŤ NA STRÁNKE: WWW.RAABE.SK/VZDELAVACIE-AKTIVITY-WEBINARE

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.