Učitelia základných škôl a osemročných gymnázií môžu teraz získať jedinečnú pomôcku celkom ZADARMO

Pridané: 31.8.2020 15:50:15 Počet zobrazení: 448

31 August 2020

Pri príležitosti nového školského roka vznikla vďaka medzinárodnému projektu STARS Erasmus+ Metodická príručka OBJAVUJEME VESMÍR – Astronómia v základných školách.

Učitelia základných škôl a osemročných gymnázií môžu teraz získať jedinečnú pomôcku celkom ZADARMO

metiodika STARS

 

 

 

Projekt STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools) v rámci programu Erasmus+ realizovalo vydavateľstvo EXPOL PEAGOGIKA s.r.o. spolu s ďalšími šiestimi partnermi z troch krajín (zo Slovenska, Čiech a Bulharska) od roku 2017.

Projekt bol venovaný všetkým učiteľom na 2. stupni základných škôl, žiakom vo veku 10 – 14 rokov, ale aj rodičom týchto žiakov a politicky činným osobám pôsobiacim v oblasti vzdelávania.

Cieľom projektu bolo vybaviť učiteľov učiacich na 2. stupni základnej školy inovatívnymi metodickými materiálmi a modernými prostriedkami výučby, aby mohli sprostredkovať žiakom najnovšie poznatky z astronómie relevantným a zmysluplným spôsobom a rozvíjať tak ich kritické myslenie a schopnosti analytického a abstraktného vnímania.bám pôsobiacim v oblasti vzdelávania.

!AKCIA!

Jedným z výstupov projektu je aj spomínaná metodická príručka Objavujeme vesmír, ktorú teraz môžu učitelia získať zadarmo. Stačí, ak si objednajú viac ako 10 kusov pracovných zošitov FYZIKA, alebo viac ako 10 učebníc FYZIKY.

 

PRODUKTY, PRI KTORÝCH JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ METODIKU ZADARMO:

UČEBNICE FYZIKY

fyzika 6_       fizika _6     fyzika _9fizika_9

PRACOVNÉ ZOŠITY

 fyzika_6PZ_fyzika_7PZ_fyzika 8PZ_fyzika_9

Metodická príručka Objavujeme vesmír (Astronómia na základných školách)

  • Metodická príručka pre učiteľa na 2. stupni základných škôl vyučujúcich predmety zahŕňajúce astronómiu: ako fyzika, geografia, biológia, matematika.
  • Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov zo Slovenska, Bulharska a Česka.
  • Obsahuje takmer 418 strán teórie, námetov na praktické aktivity pre žiakov a metodiky.
  • Uľahčuje prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania.
  • Poskytuje učiteľom relevantné edukačné metódy a techniky, aby bola téma astronómie pre žiakov zaujímavá, jednoduchá na pochopenie a rozvíjala u nich kritické myslenie, analytické a abstraktné vnímanie.

O metodike

Metodickú príručku tvorí 10 hlavných kapitol, ktoré ďalej obsahujú 25 tém.

10 hlavných kapitol :

1. Súhvezdia

2. Pohyb nebeských telies

3. Newtonove zákony gravitácie

4. Objavovanie vesmíru

5. Slnečná sústava

6. Galaktické prostredie

7. Slnko a hviezdy

8. Naša galaxia a iné galaxie

9. Vesmír

10. Hvezdárne

Každá téma na nasledovnú štruktúru:

ÚVOD A KLÚČOVÉ SLOVÁ

TEORETICKÁ ČASŤ PRE UČITEĽA – krátky odborný odsek o problematike, obsahuje teoretické poznatky, novinky v danej oblasti, prípadné relevantné výsledky výskumu.

PRAKTICKÉ CVIČENIA A TESTY/AKTIVITY PRE ŽIAKOV – praktické pracovné listy, aktivity a testy pre žiakov, aj so správnymi výsledkami.

METODICKĚ POKYNY PRE UČITEĽA – komplexný návod pre učiteľa, ako danú tému učiť.

Obsah:

1. Súhvezdia (vysvetlenie, zoznam súhvezdí, mýty, legendy)

2. Pohyb nebeských telies (viditeľný, skutočný)

Keplerove zákony

Kužeľosečky – orbity nebeských telies

3. Newtonov gravitačný zákon

Newtonov gravitačný zákon, tretia kozmická rýchlosť, hmotnosť, tiaž

Stav beztiaže

4.Objavovanie vesmíru

Základná orientácia na oblohe (najviditeľnejšie súhvezdia), polárna hviezda, objekty hlbokého vesmíru, Messierov katalóg a nový všeobecný katalóg

Meranie času (čas, hodiny)

5. Slnečná sústava

Planéty slnečnej sústavy

Trpasličie planéty

Malé telesá slnečnej sústavy

Zatmenie Mesiaca

Zatmenie Slnka

Vzdialenosti a veľkosti

6. Galaktické prostredie

Život vo vesmíre

Exoplanéty

7. Slnko a hviezdy

Zdroje energie: jadrové reakcie

Vývoj hviezd: základné vysvetlenie

Vývoj hviezd: záverečné fázy

Slnko ako hviezda: evolúcia Slnka

8. Naša Galaxia a iné galaxie

Meranie vzdialeností vo vesmíre (svetelný rok, parsek, paralaxa)

Vzdialenosti vo vesmíre

9. Vesmír

Vesmír – história, teória Veľkého tresku, radiácia

10. Hvezdárne

Astronomické observatóriá

Astronomické ďalekohľady

Elektromagnetické spektrum

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.