SLOVENČINA V KOCKE - Opakujeme si učivo 4. ročníka

Pridané: 3.9.2020 10:54:23 Počet zobrazení: 92

03 September 2020

Tak znie názov nového pracovného zošity. Prvá zo série moderných cvičebníc – Pracovných zošitov na precvičovanie a opakovanie - ktorá je rovnako vhodná na prácu pri opakovaní a upevnení učiva v triede i na doma.

SLOVENČINA V KOCKE - Opakujeme si učivo 4. ročníka

Hľadáte nový spôsob ako atraktívnym spôsobom zopakovať učivo zo slovenského jazyka pre 4.ročník ZŠ? Vyskúšajte to so Slovenčinou v kocke.

SLOVENČINA V KOCKE - Opakujeme si učivo 4. ročníka

Pracovný zošit obsahuje všetky predpísané celky stanovené vzdelávacím štandardom zo SLJ pre 4. ročník ZŠ s dôrazom na tematické okruhy, ktoré sú dôležité pre piaty ročník. Texty sú prepojené s učivom a témami predmetov vlastiveda a prírodoveda: prehlbujú záujem o dianie okolo nás, podporujú vzájomnú komunikáciu, radosť zo spoznávania, pomáhajú pri aplikácii získaných vedomostí.

Slovenčina v kocke

Pracovný zošit výborne poslúži najmä na systematické štartovacie opakovanie pre všetkých žiakov 5. ročníka ZŠ.
S pomocou zošita si žiaci precvičia učivo 4. ročníka „v kocke" na všetkých zložkách SLJ. Obsah zošita zabezpečí systematickú prípravu na 5. ročník a vyplní prípadné medzery v učive.
Učivo v pracovnom zošite je dôležitou podmienkou dobrého štartu v piatom ročníku a pomôže aj pri dobrom štarte s preberanými jazykovými zložkami a javmi tohto ročníka.
Pracovný zošit zjednoduší prácu učiteľovi – umožňuje mu rôznorodo organizovať žiakov a pomôže aj pri individuálnom prístupe podľa ich potrieb a schopností. Rovnako ho môžu používať žiaci aj pri domácom upevnení učiva a príprave na vyučovanie.
Učitelia štvrtého ročníka ho môžu začleniť do vyučovania v druhom polroku v rámci opakovania učiva na hodinách alebo docvičenia pre žiakov doma.
Pracovný zošit zo slovenského jazyka je prvý zo série moderných zbierok úloh a cvičení, ktoré vydavateľstvo pripravuje.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info