Seminárov EXPOLEDU sa zúčastnilo už 600 pedagógov z celého Slovenska

Pridané: 24.7.2017 11:16:48 Počet zobrazení: 1825

24 Júl 2017

Súvislé vzdelávanie EXPOLEDU prebiehalo od začiatku roka postupne v troch mestách – Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave. Po letnej prestávke bude vzdelávanie pokračovať.

Seminárov EXPOLEDU sa zúčastnilo už 600 pedagógov z celého Slovenska

Zamerané na prax

Ako hovorí JUDr. Monika Fegyveres Oravská, konateľka vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA: „Odborné lektorky, ktoré vedú jednotlivé semináre, prinášajú inovatívny pohľad na vzdelávanie a príklady praktických aktivít, ktoré je možné aplikovať na bežnom vyučovaní. Ako organizátorov nás teší, že si doterajšie semináre vypočulo už 600 účastníkov. Veríme, že s tretími témami pribudnú noví, ale prídu opäť aj tí, ktorí sa už zúčastnili predchádzajúcich tém seminárov.“

 „Pre väčšinu účastníkov prvej témy boli informácie a poznatky celkom nové. Napriek tomu sa niektorí účastníci už počas druhého seminára vyjadrili o úspešnom uplatnení niektorých nových postupov v praxi, najmä pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti žiakov, čo ma veľmi teší,“ vyjadrila svoje skúsenosti odborná lektorka seminárov z biológie PaedDr. Mária Uhereková, PhD.      

Aby sa mohli zúčastniť všetci pedagógovia, ktorí majú záujem, jednotlivé semináre organizujeme vždy v rannom a následne v poobednom termíne. Záujemcovia si môžu vybrať seminár z biológie, chémie a fyziky, resp. akúkoľvek ich kombináciu. Vzdelávanie je bezplatné.  

Sme tu pre vás

„Vzdelávanie EXPOLEDU hodnotím pozitívne vzhľadom na absenciu vzdelávania učiteľov v priebehu posledných 8 – 10 rokov, najmä na východnom a strednom Slovensku. Podľa  vyjadrení účastníkov získali nové poznatky týkajúce sa súčasných prístupov a trendov k riadeniu vyučovacieho procesu, ktoré sú reálne využiteľné v súčasnej školskej praxi,“ hodnotí lektorka Mária Uhereková.

„Ak by niekto rád prispel svojím názorom, prípadne návrhom na zlepšenie, môže nás kontaktovať, či už e-mailom, alebo telefonicky. Rád by som tiež vyjadril svoju vďačnosť za dotazníky, ktoré nám účastníci vypĺňajú a ktoré nám umožnia ešte lepšie napĺňať predstavy pedagógov o učebných pomôckach a práci nášho vydavateľstva,“ priblížil svoje dojmy zo seminárov Ing. Róbert Chudý, manažér vzdelávania EXPOLEDU.

Všetky odovzdané dotazníky sú zaradené do žrebovania o tri darčekové kupóny v hodnote 30 € na nákup učebných pomôcok EXPOL PEDAGOGIKA. Žrebovanie sa uskutoční koncom roka 2017 po ukončení všetkých seminárov EXPOLEDU.

expoledu

Pokračujeme od septembra

„S príchodom školských prázdnin je prerušené aj súvislé vzdelávanie EXPOLEDU, už sa však tešíme na jeho pokračovanie, ktoré sa začne v septembri, a to druhými témami v Bratislave. Následne sa presunieme opäť na východ Slovenska, kde sa začne tretie kolo seminárov s tretími témami,“ informuje o ďalšom vzdelávaní Róbert Chudý.

Rozpis súvislého vzdelávania EXPOLEDU na jeseň 2017

Témy Mesto Termíny
2. témy seminárov Bratislava 25. 9. – 27. 9. 2017
3. témy seminárov Košice 23. 10. – 25. 10. 2017
3. témy seminárov Banská Bystrica 20. 11. – 22. 11. 2017
3. témy seminárov Bratislava 11. 12. – 13. 12. 2017

 

„Radi by sme pozvali na pokračovanie seminárov EXPOLEDU všetkých záujemcov o kvalitné vzdelávanie v oblasti Človek a príroda. Nezáleží na tom, či sa už zúčastnili predchádzajúcich seminárov, alebo nie. Stačí si vybrať jeden alebo viacero seminárov a prihlásiť sa na našej internetovej stránke, kde zároveň nájdu všetky potrebné informácie o obsahu a mieste konania vzdelávania,“ priblížila Monika Fegyveres Oravská.

Prihlasovanie prebieha postupne. Vždy je možné prihlásiť sa na semináre do mesta, v ktorom bude prebiehať najbližšie vzdelávanie. Všetky informácie o obsahu seminárov a možnosti prihlásiť sa nájdete TU.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.