Projekt STARS

Pridané: 26.8.2019 10:18:02 Počet zobrazení: 499

26 August 2019

SOFIA – V hoteli Metropolitan sa 22. augusta 2019 konalo už tretie medzinárodné stretnutie partnerov projektu STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools) v rámci programu Erasmus+. Projekt začalo realizovať vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. spolu s ďalšími šiestimi partnermi z troch krajín (zo Slovenska, Čiech a Bulharska) v novembri 2017.

Projekt STARS

Na projektovom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia všetkých siedmich partnerov projektu: Gymnázium Metodova 2 Bratislava, M7 s.r.o. a EXPOL PEDAGOGIKA za Slovensko, Západočeská univerzita v Plzni a Základní škola u Říčanského lesa za Českú republiku, Bulharská astronomická spoločnosť a Stredná matematická škola akademika Kirila Popova, Plovdiv za Bulharsko. Koordinátorom a organizátorom partnerského stretnutia bolo vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. v spolupráci s Bulharskou astronomickou spoločnosťou. 

STARS

Obsah stretnutia

Zámerom stretnutia bolo zhrnutie projektových aktivít, ktoré sa zrealizovali v období od septembra 2018 až do júla 2019,

Partneri projektu začali s prezentáciou a analýzou prvej verzie STARS – Tréningového programu pre učiteľov. Následne sa riešila organizácia pilotnej fázy vytvoreného tréningového programu pre učiteľov na partnerských školách.

Posledným bodom boli návrhy štruktúry a dizajnu online platformy STARS spoločne so štruktúrou a obsahom konceptu edukačného programu na výučbu astronómie STARS.

Efektívne rozloženie a organizácia stretnutia dopomohli partnerom vyriešiť všetky body obsahu stretnutia. Predstavili vytvorenú 1. verziu Tréningového programu pre učiteľov všetkým partnerom. Navrhli a odsúhlasili štruktúru a časový rozvrh pilotovania Tréningového programu pre učiteľov na partnerských školách (SK, CZ a BG), ako aj štruktúru a dizajn STARS online platformy. Dohodli sa aj na navrhnutí a odsúhlasení prvotnej štruktúry a obsahu konceptu edukačného programu.

  STARS  STARS

Najbližšie ciele projektu

Najbližšie kroky projektu sa budú uberať hlavne do prípravných fáz:

  • príprava tlačenej verzie Metodickej príručky pre učiteľov v 4. jazykových verziách,
  • príprava pilotnej verzie STARS Tréningového programu pre učiteľov a jej otestovanie v praxi na partnerských školách,
  • príprava 1. verzie online platformy,
  • príprava konceptu edukačného programu.

Najbližšie stretnutie partnerov projektu sa bude konať budúci rok v Plzni.

 

Zameranie výstupov projektu

Projekt je určený všetkým učiteľom na 2. stupni základných škôl, žiakom vo veku 10 – 14 rokov, ale aj rodičom týchto žiakov a politicky činným osobám pôsobiacim v oblasti vzdelávania.

Cieľom projektu je vybaviť učiteľov učiacich na 2. stupni základnej školy inovatívnymi metodickými materiálmi a modernými prostriedkami výučby, aby mohli sprostredkovať žiakom najnovšie poznatky z astronómie relevantným a zmysluplným spôsobom a rozvíjať tak ich kritické myslenie a schopnosti analytického a abstraktného vnímania.

 

Zmluvu o poskytnutí grantu na projekt STARS v rámci programu ERASMUS+ nájdete TU.

Dodatok k zmluve o poskytnutí grantu nájdete TU.

Viac o projekte STARS sa dočítate TU.

E+

 Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA201-035344

Erasmus+; Kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá

Tento projekt bol financovaný s podporou programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.


Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ ani Európska komisia nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.