Primátor Bratislavy ocení mladé talenty, navrhnite výnimočných žiakov

Pridané: 26.3.2019 14:38:23 Počet zobrazení: 488

26 Marec 2019

Návrhy na ocenenia jednotlivcov či skupín je možné posielať do 18. apríla 2019.

Primátor Bratislavy ocení mladé talenty, navrhnite výnimočných žiakov

Primátor Bratislavy už tradične ocení mladé talenty. Vyzývame preto všetkých, ktorí sa venujú práci so žiakmi a mládežou, aby nám zaslali nominácie žiackych či mládežníckych reprezentantov Bratislavy, ktorí sa v roku 2018 stali víťazmi na medzinárodných súťažiach, celoštátnych súťažiach, alebo na krajských predmetových súťažiach a olympiádach. Návrhy na ocenenia jednotlivcov či skupín je možné posielať do 18. apríla 2019.

Oceňovanie talentovanej mládeže primátorom Bratislavy má svoju tradíciu. Tento rok to bude už 24. ročník. Ide o spôsob, ako vyzdvihnúť úspechy mladých ľudí, ktorí sa svoj voľný čas rozhodli venovať rozvoju svojho talentu, zdokonaľovaniu svojich schopností v rôznych oblastiach a tým reprezentujú seba, svoje mesto Bratislavu a Slovensko na súťažiach v rôznych oblastiach.
Všetci, ktorí sa venujú práci so žiakmi a mládežou, môžu zaslať nominácie najúspešnejších žiackych či mládežníckych reprezentantov Bratislavy, ktorí sa v roku 2018 stali víťazmi na medzinárodných súťažiach s účasťou aspoň troch krajín, na celoštátnych súťažiach, na krajských predmetových súťažiach a olympiádach. Spolu s návrhom na ocenenie reprezentanta chce primátor Bratislavy, Matúš Vallo, poďakovať aj ich pedagógom, či trénerom za výchovu mladých úspešných reprezentantov hlavného mesta.
Nominácie môžu zasielať zriaďovatelia všetkých typov škôl a školských zariadení na území hlavného mesta (BSK, Okresný úrad Bratislava, starostovia mestských častí, príp. školské úrady), riaditelia základných či stredných škôl, riaditelia ZUŠ aj CVČ, športové kluby, zväzy, združenia a všetci tí, ktorí pracujú s bratislavskou mládežou.
Stretnutie primátora s talentovanou mládežou a ich pedagógmi a trénermi ako aj odovzdanie ocenení sa uskutoční v Bratislave v Primaciálnom paláci dňa 5. júna 2019 o 10:00 h.

Oceňovanie je rozdelené do 5 kategórií:
1. kultúra,
2. šport,
3. prírodné a technické vedy,
4. jazyky,
5. profesijná súťaž, voľný čas.

Nominácie je potrebné zasielať do 18. apríla 2019 na adresu:

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1

O výbere talentovanej mládeže bude rozhodovať výberová komisia v máji 2019.
Podrobnejšie informácie o predkladaní návrhov na ocenenie talentovanej mládeže spolu s tlačivami nominačného listu a súhlasom so spracovaním osobných údajov nájdete na webovej stránke mesta: https://bratislava.sk/sk/skolstvo-a-mladez.
Minulý rok získalo čestné uznania a ceny celkom 50 mladých talentov a 38 pedagógov a trénerov, ktorí sa venujú práci s bratislavskou mládežou.

Zdroj: skolskyservis.sk

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.