Pridali sme nové webináre na november

Pridané: 19.11.2021 20:15:36 Počet zobrazení: 80

19 November 2021

Predstavujeme témy ďalších novembrových webinárov. Čo si vyberiete: Zvýšenie platu? Hudobnú výchovu? Legislatívne zmeny? Hravú angličtinu? A či prírodovedné vzdelávanie? Čítajte viac o obsahovom zameraní jednotlivých webinárov a prihláste sa.

Pridali sme nové webináre na november

 

VIETE, AKO SI ZVÝŠIŤ TARIFNÝ PLAT? II. časť

Tipy na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov

Dátum: 22. november 2021 (pondelok) o 17:00 hodine

Lektori:

Ing. Marian Galan, výkonný riaditeľ rozvoja učebných materiálov

PaedDr. Monika Reiterová, PhD., garant programov inovačného vzdelávania

Mgr. Ivana Repová, koordinátor tvorby vzdelávacích programov

Obsah webinára:

 • Predstavíme nový projekt – Raabe Akadémia s ponukou jedinečných vzdelávacích programov.
 • Zámerom projektu je posilniť a inovovať profesijné kompetencie jednotlivcov, vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ale i celých školských kolektívov v oblasti uskutočňovania zmien v školách a školských zariadeniach vrátane zvládania krízovej a pokrízovej situácie v dôsledku pandémie COVID-19.
 • Zosumarizujeme legislatívny rámec a východiská profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov.
 • Oboznámime s obsahom pripravených vzdelávacích programov: inovačných ako aj aktualizačných vzdelávaní.
 • Ukážeme štruktúru portálu Raabe Akadémia a formu konkrétnych vzdelávacích kurzov ako sa ďalej vzdelávať a zvyšovať svoje profesijné kompetencie, resp. navyšovať svoj tarifný plat.

Pre koho webinár odporúčame:  Pre pedagogických a odborných zamestnancov všetkých typov škôl.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 


HUDOBNÁ VÝCHOVA HRAVO a ZÁBAVNE

Inšpirácie pre hudobnú výchovu v materských, základných školách a v špeciálnych základných školách

Dátum: 23. november 2021 (utorok) o 17.00 hodine

Lektorka: PaedDr. Martina Krušinská, PhD., vysokoškolská pedagogička, učiteľka a lektorka hudby

Obsah webinára:

Zameriame sa na vybrané reformno-pedagogické prístupy, ktoré ovplyvnili charakter hudobného vzdelávania vo svete aj na Slovensku. Venujeme pozornosť najmä problematike počúvania hudby. Teoretickú reflexiu doplníme o príklady dobrej praxe zo zahraničia aj zo Slovenska a o metodické návrhy k počúvaniu hudby podľa B. Tischlera v rámci prezentácie knihy Hudobné hry k dielu Karneval zvierat pre pedagogickú a špeciálnu pedagogickú prax (Raabe, 2021).

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov materských škôl, základných škôl (primárne vzdelávanie) a špeciálnych základných škôl

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

 

PREHĽAD LEGISLATÍVNYCH ZMIEN V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

Všetko, čo potrebujete vedieť pre úspešné riadenie škôl v súlade so zákonmi

Dátum: 24. november 2021 (streda) o 17.00 hodine

Lektorka: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Obsah webinára:

Obsahom webinára je prehľad legislatívnych zmien, ktoré priniesli posledné novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a školského zákona.

Pre koho webinár odporúčame: Pre riaditeľov materských a základných škôl.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

 

MALÍ ŠKOLÁCI A ANGLIČTINA – AKO NA TO?

Nápady a inšpirácie na hodiny angličtiny pre učiteľov 1. a 2. ročníka ZŠ

Dátum: 29. november 2021 (pondelok) o 17.00 hodine

Lektorka: Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľ profesijného rozvoja na MPC v Bratislave.

Obsah webinára:

Cieľom je inšpirovať vás, aby ste mohli vytvárať zábavné a zaujímavé hodiny anglického jazyka. Radi sa s vami podelíme o naše nápady a typy aktivít, ktoré môžeme realizovať, aby sme mohli spoločne stále napredovať. Hravou a jednoduchou formou priblížiť angličtinu žiakom 1. a 2. ročníka ZŠ. Ukázať, ako nenásilnou formou priviesť žiakov 2.ročníka k prvopočiatkom čítania a písania v angličtine. Ako správne používať doplnkové materiály pri práci s heterogénnou triedou.  Na webinári sa dozviete:

 • Ako naučiť žiakov 1. a 2. ročníka anglické frázy a slovíčka rýchlo, zábavne a hravo.
 • Aké aktivity môžete využívať na hodinách anglického jazyka v 1. a 2. ročníku ZŠ.
 • Ako používať obrázkové karty pri budovaní slovnej zásoby, rôzne typy hier a iné doplnkové materiály.
 • Kde môžete nájsť vhodné detské piesne a ďalšie tvorivé materiály-  príbehy, riekanky a komiksy a ako ich využívať na hodinách angličtiny.
 • Ako zapájať do výučby všetky zmysly.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov anglického jazyka na 1. stupni základných škôl.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ.ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 


AKO SPOZNÁVAŤ S DEŤMI PRÍRODU? AUTENTICKY!

Ako podporiť a obohatiť prírodovedné vzdelávanie detí

Dátum: 30. november 2021 (utorok) o 17.00 hodine

Lektorka: Jarmila Bachratá,  učiteľka materskej školy

Obsah webinára:

 • Čo je dôležité v prírodovednom vzdelávaní detí?
 • Ako môžeme podporiť rozvíjanie prírodovednej gramotnosti?
 • O čom publikácia Hlasy zvierat v zoo je?
 • Prínos publikácie pre deti.
 • Prečo sú Hlasy zvierat v zoo jedinečné?
 • Aké vzdelávacie oblasti a výkonové štandardy sú v publikácii obsiahnuté?
 • Aké aktivity môžeme s deťmi vykonávať?

Pre koho webinár odporúčame: Pre  učiteľov  v materských školách, na prvom stupni základných škôl a pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma – pre rodičov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ.ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

 

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info