Precvičovať chémiu nebolo nikdy ľahšie!

Pridané: 29.1.2018 08:44:04 Počet zobrazení: 1199

29 Január 2018

Nezáleží pritom na jazyku výučby, nové cvičebnice chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ sú teraz dostupné v slovenskom aj maďarskom jazyku! Vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA vytvorilo jedinečné učebné pomôcky pre žiakov 7. ročníka základných škôl a príslušného ročníka osemročného gymnázia. Nové cvičebnice sú v súlade s Inovovaným Štátnym vzdelávacím programom a sú previazané s učebnicami Chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník osemročného gymnázia v slovenskom, resp. v maďarskom jazyku, ktoré boli distribuované MŠVVaŠ SR na všetky školy začiatkom tohto školského roka.

Precvičovať chémiu nebolo nikdy ľahšie!

Prečo používať cvičebnice chémie?

Jedinečnosť cvičebnice spočíva v jej prepojení s inovovanou učebnicou chémie, čo umožňuje aktívne využívať čas na hodinách. Cvičebnica využíva rovnaké názvy kapitol a odkazy na strany v učebnici, čo tiež umožňuje lepšiu orientáciu v nej. Žiaci si už nemusia prepisovať laboratórne cvičenia alebo prekresľovať obrázky z učebnice, cvičebnica obsahuje všetko potrebné na precvičenie si preberaného učiva. Obsahuje taktiež množstvo doplňujúcich úloh a cvičení, priestor na poznámky, na záznamy z pozorovania a skúmania a na riešenia úloh z učebnice. Na 48 stranách tak vznikla komplexná pomôcka pre žiaka aj učiteľa.

Vhodnosť cvičebníc chémie je tiež podložená odporúčacou doložkou MŠVVaŠ SR č. 2017/12102:3-640A, ktorú získala slovenská verzia, aj preložená verzia do maďarčiny.

„Často môžeme vidieť nekompatibilitu učebníc s dostupnými pracovnými zošitmi, my sme však vytvorili cvičebnicu, ktorá svojím spracovaním umožňuje veľmi jednoducho si vyhľadať a precvičiť presne to učivo, ktoré sa práve preberá z učebnice. Potrebný pritom nie je žiadny ďalší zošit na poznámky, všetko podstatné si môžu žiaci vpisovať priamo do cvičebnice, v ktorej je na to vyhradený priestor,“ priblížila spracovanie cvičebnice JUDr. Monika Fegyveres Oravská, konateľka vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA.

Na konci každej témy sa naviac nachádzajú získané základné poznatky a testové úlohy. Na vnútornej strane obálky si žiaci môžu vždy pozrieť ilustrácie laboratórnych pomôcok potrebných k realizácii chemických pokusov.

Cvičebnica chémie 7

Zistite viac v ukážke cvičebnice

„Umožňujeme všetkým záujemcom prezrieť si cvičebnice v slovenskej, aj maďarskej verzii, aby si mohli lepšie predstaviť a pozrieť všetko, čo prináša. Ukážka s vybranými stranami slovenskej aj maďarskej cvičebnice je dostupná online na našej webstránke. Cvičebnice si môžete prezrieť aj vo všetkých veľkých sieťach kníhkupectiev a osobne u nás v nakladateľstve na Heydukovej 12 v Bratislave,“ informuje Monika Fegyveres Oravská.

„Pozvať by som však chcela všetkých záujemcov o chémiu a bezplatné súvislé vzdelávanie na 2. ročník seminárov EXPOLEDU, ktoré začínajú začiatkom marca ďalšími témami. Všetci účastníci si tiež budú môcť prezrieť cvičebnice a dozvedieť sa o nich viac priamo od autorky RNDr. Heleny Vicenovej. Bližšie informácie o termínoch a témach budú už čoskoro zverejnené na www.expolpedagogika.sk/EXPOLEDU,“ dodáva.

EXPOLEDU

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.