Podnikatelia kritizujú vzdelávací systém na Slovensku. Podľa nich je nefunkčný

Pridané: 6.5.2019 10:32:10 Počet zobrazení: 630

06 Máj 2019

PRÍPRAVA NA POVOLANIE Viac ako polovica oslovených podnikateľov si myslí o našom vzdelávacom systéme, že je nefunkčný. Upozorňuje na to prieskum Podnikateľskej aliancie Slovenska, INEKO a MESA 10. Podľa neho vychádzajú z našich škôl neuplatniteľní ľudia.

Podnikatelia kritizujú vzdelávací systém na Slovensku. Podľa nich je nefunkčný

Naše školy „vyrábajú" ľudí, ktorí sa nevedia zamestnať, a – na druhej strane – firmy nedokážu obsadiť svoje voľné pracovné miesta. To je výsledok vzdelávacieho systému na Slovensku, ktorý väčšina podnikateľov považuje za nefunkčný. Kvalita škôl by sa podľa nich mala merať viacerými spôsobmi. Podľa uplatnenia absolventov na ďalšom vzdelávacom stupni alebo na trhu práce či podľa výsledkov žiakov v celoslovenských testoch, súťažiach a olympiádach. Poukázal na to prieskum Podnikateľskej aliancie Slovenska, INEKO a MESA 10.
S tým, aby sa naďalej merala kvalita žiakov na základnýchstredných školách prostredníctvom celoslovenských testov, súhlasí takmer 70 percent opýtaných podnikateľov. Zvyšok s testovaním nesúhlasí.
Študentom chýba zručnosť. Opýtaní podnikatelia si myslia, že naše školstvo sa musí zmeniť od základov. Deti by sa mali viac venovať sociálnym zručnostiam, komunikácii či práci v tíme. Predpokladom úspešného zaradenia do pracovného procesu je komunikácia, finančné zručnosti, viac jednoduchej, ale užitočnej matematiky a viac praxe v reálnych firmách. Potrebné je tiež, aby učitelia boli motivovanejší. Aby svoju prácu robili lepšie, s vyšším nasadením a aby nevyžadovali od detí zbytočnosti. V dnešnom svete nie je dôležité ovládať krasopis ani učiť sa vedomosti naspamäť. Skôr treba deti viesť k samostatnému uvažovaniu, aby si vedeli rýchlo vyhľadať informácie a logicky rozmýšľať.
Kvality zahraničných absolventov Mnohým podnikateľom chýba dostatok informácií o kvalite škôl, na základe ktorých by si mohli ľahšie vyberať budúcich zamestnancov.
Zaujímavejšie je pre nich meranie kvality škôl pomocou uplatnenia než meranie pomocou testov. Z prieskumu vyplýva, že absolventi, ktorých „chrlia" naše stredné či vysoké školy, nie sú dostatočne pripravení na zamestnanie. A veľa podnikateľov nepovažuje bakalársky titul za dostatočný. Respondenti, ktorí zamestnávali zahraničných absolventov vysokých škôl, mali možnosť porovnať ich s našimi študentmi.
Podľa nich sa zahraniční absolventi od slovenských odlišujú tým, že majú lepšiu angličtinu, majú vyššiu motiváciu učiť sa a pracovať, vedia lepšie vyargumentovať svoje návrhy, menej sa boja skúšať nové veci, majú inovatívny pohľad na riešenie úloh a profesionálnejší prístup k práci.
Zároveň platí, že majú vyššie nároky na platové ohodnotenie a kvalitu pracovného prostredia, lepšie rozvinutú schopnosť pracovať v tíme, jasnejšiu predstavu o svojej kariérnej dráhe, viac praktických skúseností a sú lepšie pripravení z odbornej stránky.
Údaje o respondentoch Prieskum sa robil začiatkom roka a celkovo bolo oslovených 4 143 podnikateľov. Z tohto počtu odpovedalo 134 menších i väčších podnikateľov. Prieskum sa zameral na celé Slovensko.
Najviac bol zastúpený Bratislavský kraj, ktorý predstavoval až 43,6 percenta. Nasledoval Trenčiansky a Banskobystrický kraj. Tieto kraje mali rovnaké zastúpenie, a to 10,5 percenta. Za nimi bol Trnavský kraj s percentuálnym zastúpením 8,3 percenta, Prešovský a Žilinský kraj mali percentuálne zastúpenie 7,5 percenta a najmenej zastúpené kraje boli Nitriansky a Košický. Tie mali len šesťpercentné zastúpenie.
V prieskume odpovedalo 95 percent právnických osôb – podnikateľov a zvyšných päť percent bolo živnostníkov.

PÄŤ ZRUČNOSTÍ, KTORÉ BY MAL OVLÁDAŤ ZAMESTNANEC SO STREDOŠKOLSKÝM VZDELANÍM
1. schopnosť učiť sa
2. komunikačné schopnosti
3. odborné vedomosti
4. schopnosť pracovať v tíme
5. jednoduchá práca s počítačom

PÄŤ KRITÉRIÍ, KTORÉ BY MAL SPĹŇAŤ ZAMESTNANEC S VYSOKOU ŠKOLOU
1. odborné vedomosti
2. komunikačné schopnosti
3. analytické myslenie
4. schopnosť učiť sa
5. znalosť angličtiny na pokročilej úrovni

57,6 PERCENTA podnikateľov je za to, že na Slovensku je zlý celý systém vzdelávania.
16,7 PERCENTA podnikateľov si myslí, že najmenej funkčné sú stredné odborné školy.

Zdroj: Hospodárske noviny

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.