Októbrové webináre pre učiteľov

Pridané: 1.10.2020 15:29:16 Počet zobrazení: 388

01 Október 2020

Pokračujeme v témach pre pedagógov základných škôl – tentokrát o testovaní žiakov, výchove k prosociálnosti a tiež o maličkých dvojročných deťoch.

Októbrové webináre pre učiteľov

Prvý októbrový týždeň sa uskutočnia tieto bezplatné webináre peučiteľov:

webinar 1

OPAKOVANÝ WEBINÁR: Ako pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie testov?

O tom, ako zvýšiť úspešnosť žiakov v školských testoch aj v Testovaní 9, o najčastejších chybách a tiež o tom, ako ich odstrániť.

Dátum: 6. október 2020 (utorok) o 17:00

Lektorka: Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľka v Súkromnej spojenej škole Cambridge International School

 

 

 

Obsah webinára:

 • Povieme si, čo nám pomáha pri príprave žiakov na testovanie.
 • Oboznámime sa so štruktúrou pracovných zošitov Zopakuj si slovenčinu.
 • Spomenieme aj rôzne nápady a tipy, ako odstrániť strach z testovania.
 • Pouvažujeme, ako žiakov motivovať k čítaniu a pomáhať im čítať testy s porozumením.
 • Prinesieme praktické ukážky práce s textom.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia 2. stupňa ZŠ, rodičia a špeciálni pedagógovia

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

webinar 2

WEBINÁR: Ako viesť žiakov k prosociálnosti?

Učíme etickú výchovu na druhom stupni ZŠ.

Dátum: 7. október 2020 (streda) o 17:00

Lektorka: Mgr. Barbora Kaľavská, učiteľka, Gymnázium Metodova 2, Bratislava

 

 

 

 

Obsah webinára:

 • Oblasti rozvoja prosociálnosti, ktoré môžeme reflektovať v činnosti žiakov.
 • Význam zážitkového učenia, riadeného rozhovoru, diskusie či rolových hier s dôrazom na hodnotu, ktorú rozvíjame.
 • Ako upriamiť pozornosť žiakov na to, že sa prostredníctvom aktívnej činnosti učia uvedomovať si seba, svoje dobré vlastnosti, svoju hodnotu či potreby iných.
 • Prezentácia aktivít z pracovného zošita Etická výchova 5. – 9. ročník ZŠ (1. – 4. ročník GOŠ), ktoré spolu s metodikou k pracovnému zošitu pomôžu učiteľovi zmysluplne naplniť vyučovanie predmetu Etická výchova.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia etickej výchovy, triedni učitelia

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

webinar 3

WEBINÁR: Ako na dvojročné deti?

O tom, prečo je adaptačný proces a pobyt v inštitúcii z pohľadu vývinovej psychológie pre dvojročné dieťa záťažou a pokiaľ sa takéto dieťa ocitne v zariadení pre deti, ako nastaviť pedagogické stratégie tak, aby sme mu adaptáciu a pobyt v ňom uľahčovali.

Dátum: 8. október 2020 (štvrtok) o 17.00

Lektorka: Mgr. Barbora Vodičková, PhD., liečebná pedagogička, Centrum podpory vývinu dieťaťa WE WIN, Bratislava

 

 

Obsah webinára:

 • Ako vplývajú špecifiká vývinu dvojročných detí na adaptáciu dieťaťa v zariadení a o čom by mali dospelí v súvislosti s týmito poznatkami vedieť?
 • Akú úlohu má rodič v príprave dieťaťa na adaptáciu a pobyt v zariadení pre deti?
 • Aké podmienky a úlohy by malo napĺňať zariadenie smerom k deťom, ktoré sú mu zverené a tiež k ich rodičom?
 • Aké sú možné spôsoby priebehu adaptácie dvojročných detí? Ukážeme si na krátkych príbehoch z praxe.
 • Ako voliť stratégie v rámci pedagogickej práce s dieťaťom tak, aby sme smerovali k úspešnej adaptácii, aby dieťa nestrádalo a aby sme mu pomáhali zvládnuť stres z cudzieho prostredia?
 • Čo sú riziká a problémy, ktoré sa spájajú s adaptačným procesom dvojročného dieťaťa v zariadení?

Pre koho webinár odporúčame:

učiteľky v MŠ, opatrovateľky v zariadeniach pre deti rôzneho druhu

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.