Obľúbené. Učiteľské. A zadarmo. WEBINÁRE!

Pridané: 8.2.2021 11:33:29 Počet zobrazení: 1070

08 Február 2021

Aj vo februári pokračujeme v spoločných učiteľských RAABE a EXPOL webinároch. Etika, matematika, zdravá výživa, povinná predškolská výchova, školské stravovanie... Vyberte si to, čo vás zaujíma.

Obľúbené. Učiteľské. A zadarmo. WEBINÁRE!

krizova webinar

WEBINÁR: ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ NA ETIKE? ÁNO!
Ako rozvíjať čitateľskú gramotnosť naplnením učiva etickej výchovy počas dištančného vzdelávania

Dátum: 8. február 2021 (pondelok) o 17:00

Lektor: PaedDr. Jana Krížová, PhD., učiteľka v ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča

Obsah webinára:
Pre rozvoj čitateľskej gramotnosti je hlavnou vzdelávacou oblasťou „Jazyk a komunikácia", avšak k dosahovaniu tohto stanoveného cieľa sú nápomocné aj ďalšie vzdelávacie oblasti. Prosociálne správanie, uvedomenie si hodnôt a ich osvojenie patria k cieľom etickej výchovy. Jednou z možností ako nadobúdať a rozvíjať zručnosti týchto predmetov je i práca s textom ako napr.:
• interpretácia textu,
• práca s literárnymi postavami,
• dramatizácia textu,
• tvorba pojmovej mapy,
• grafický prepis a pod.
Vhodné texty, cez ktoré sa žiaci stotožňujú so vzormi prosociálneho správania a identifikujú hodnoty potrebné v živote človeka je možné využiť aj prostredníctvom súboru aktivít pre 1. a 2. ročník od autorky Evy Farkašovej vydaných vo vydavateľstve EXPOL PEDAGOGIKA.
Pokúsime sa ponúknuť námety využitia čitateľskej gramotnosti na hodinách etickej prostredníctvom pracovných listov, aby tieto vyučovacie hodiny prispeli k dosahovaniu cieľov celoživotného vzdelávania.

Pre koho webinár odporúčame:
pre učiteľov 1. stupňa ZŠ a rodičov žiakov 1. stupňa

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

testovanie

 

WEBINÁR: AKO PRIPRAVIŤ DEVIATAKOV NA TESTOVANIE?
Ako práve čítanie textov v matematike vplýva na úspešné zvládnutie Testovania 9?

Dátum: 10. február 2021 (streda) o 17:00

Lektor: Mgr. Silvia Bodláková, učiteľka, Spojená škola Tilgnerova 14, Bratislava

Obsah webinára:

  • Zamyslíme sa nad čítaním s porozumením vo všeobecnosti, prečo je jeho nácvik na hodinách matematiky dôležitý.
  • Potom sa zameriame na čítane textov v matematike.
  • Ukážeme si, ako môžeme otestovať deviatakov z ich učiva na úlohách podobných Testovaniu 9 z matematiky či medzinárodných testovaní.

Pre koho webinár odporúčame:
pre učiteľov matematiky na 2. stupni základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, študentov tercie a kvarty či prvého ročníka bilingválnych škôl

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

 

cizinec v tride webinar

 

ČESKÝ WEBINÁR: NOVÝ ŽÁK – CIZINEC V MÉ TŘÍDE
Tipy na začlenění žáka–cizince v mé tříde

Dátum: 15. február 2021 (pondelok) o 17:00

Lektor: Mgr. Jana Rohová, učitelka 1. stupně na ZŠ F. L. Čelakovského ve Strakonicích

Obsah webinára:
Máte ve své třídě žáka-cizince, který neumí česky? Chcete poznat možnosti, jak můžete pracovat s žákem-cizincem ve výuce a i v hodnocení? Hledáte tipy a rady, jak snadněji začlenit žáka-cizince do kolektivu třídy? Rádi byste uvítali radu, kam se obrátit na odbornou pomoc a jak třeba zpracovat plány podpory? Máte zájem o ukázky praktických pracovních listů a pomůcek pro práci s žákem-cizincem?
Pokud jste odpověděli alespoň jednou ano, tak pro Vás všechny je určen bezplatný webinář, který se zaměřuje na žáka-cizince ve Vaší třídě.
Webinářem Vám provede zkušená lektorka Mgr. Jana Rohová, která Vám představí možnosti práce s žákem-cizincem v oblasti výuky i hodnocení, poradí, jak zpracovat plán podpory, ukáže postup při tvorbě IVP a provede zákonnou úpravou vzdělávání žáků-cizinců. Poukáže na pomůcky a publikace, které se věnují práci s žákem-cizincem. Více na toto téma naleznete v publikaci Nový žák-cizinec v mé třídě.

Pre koho webinár odporúčame:
Webinář je určen pedagogům, učitelkám a učitelům 1. stupně ZŠ a i mateřských škol, asistentům pedagoga a rodičům dětí.

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

predprimarne vzdelavanie

 

WEBINÁR: POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI
O tom, čo všetko prinesie zavedenie povinného vzdelávania detí od 5 rokov do praxe materských škôl

Dátum: 16. február 2021 (utorok) o 17:00

Lektor: Mgr. Michaela Vargová, PhD., predsedníčka OZ Rada pre rozvoj materských škôl a zároveň riaditeľka materskej školy

Obsah webinára:
Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie. Jeho implementácia si vyžaduje zvýšenú pozornosť, pomoc a metodickú podporu najmä pre riaditeľky materských škôl a základných škôl.
Webinár sa zameriava na to:
• čo v praxi znamená povinné predprimárne vzdelávanie,
• pre aký vek detí je určené,
• čo znamená pre zákonných zástupcov, učiteľky, riaditeľky i zriaďovateľov.
Webinár je zameraný na vysvetlenie všetkých povinností aktérov, týkajúcich sa novej úlohy nielen materskej školy. Uľahčí nielen riaditeľkám materských škôl, orientáciu v zákonných predpisoch, týkajúcich sa povinného predprimárneho vzdelávania.

Pre koho webinár odporúčame:
riaditeľky materských škôl, základných škôl, učitelia materských škôl, rodičia, zriaďovatelia

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

 

stravovanie

 

WEBINÁR: ORGANIZÁCIA REŽIMU ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
Najčastejšie problémy praxe, praktické rady a návody na riešenia v manažérskej práci vedúcich zariadení školského stravovania

Dátum: 17. február 2021 (streda) o 17:00

Lektor: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Obsah webinára:

  • Obsahom webinára je stručný popis činnosti a organizácie práce zamestnancov v školskej jedálni s analýzou pracovísk a monitoringom výkonov jednotlivých profesií s cieľom poskytnúť vzor obhajoby vlastných výkonov zamestnancov kolektívu.
  • Na základe výsledkov analýz pracovísk sa naučíme aktualizovať pôvodné výkonové normy aj počas krízovej situácie, akou je COVID 19.
  • Usmerníme vás ako merať výkony práce svojich zamestnancov v školskej jedálni, aby pracovali nie viac, ale efektívne!

Spomenieme aj vybrané oblasti práce vedúcej/vedúceho školských jedální:
- organizáciu administrácie a výroby jedál v školskej jedálni,
- výkonové normy podľa pracovného zaradenia s pracovnými náplňami,
- vzorové modely časovania výkonov podľa pracovného zaradenia pre vedúce, kuchárky a prevádzkových zamestnancov školskej jedálne,
- systém výpočtu počtu zamestnancov v zariadeniach školského stravovania.

Pre koho webinár odporúčame:
zriaďovateľom, riaditeľom/vedúcim zariadení školského stravovania, riaditelia škôl a samospráva ako zriaďovateľ zariadenia školského stravovania.

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.