Objednávky učebnice Chémia pre 9. ročník ZŠ a 4.ročník gymnázia s osemročným štúdiom cez Edičný portál MŠVVaŠ SR

Pridané: 13.11.2019 11:08:09 Počet zobrazení: 1111

13 November 2019

Dovoľujeme si upozorniť Vás, že učebnice na šk. rok 2020/2021 si môžete objednávať prostredníctvom Edičného portálu MŠVVaŠ SR v termíne do 30. novembra 2019. Nezabudnite si objednať pre všetkých žiakov nové učebnice chémie pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ spracované podľa iŠVP.

CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Popis učebnice

CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP , koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Spracováva tematický celok Zlúčeniny uhlíka, rozdelený do piatich kapitol:

  • Vlastnosti jednoduchých organických látok
  • Uhľovodíky
  • Deriváty uhľovodíkov
  • Organické látky v živých organizmoch
  • Organické látky v bežnom živote

Súčasťou základného učiva sú návody na pozorovanie a skúmanie vlastností látok, ktoré vedú žiaka k vytváraniu vlastných záznamov z pozorovaní a skúmaní, zároveň však poskytuje vysvetlenie nových vlastností a javov a uvádza ich možností využitia v bežnom živote. Okrem základného učiva obsahuje učebnica námety na získavanie nových informácií a hľadanie súvislostí, ktoré možno využiť pri tvorbe žiackych projektov a ďalšie rozširujúce informácie.

Systematizáciu a upevňovanie vedomostí podporujú prehľadné schémy, súhrn dôležitých poznatkov a systém otázok a úloh rôznych kognitívnych úrovní. Orientáciu v učebnici podporujú jednotlivé grafické prvky, obsah aj register na jej konci.

Autor: H. Vicenová, M. Ganajová

Rok vydania: 2019

Jazyk: slovenský

Predmet: chémia

Počet strán: 80

Rozmer (mm): 210 x 295

Hmotnosť (g): 232

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/10118:4-A1001

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.