Nové bezplatné webináre pre učiteľov

Pridané: 31.8.2020 16:11:14 Počet zobrazení: 1915

31 August 2020

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA pripravili pre učiteľov na začiatok školského roka tri témy na bezplatné webináre.

Nové bezplatné webináre pre učiteľov

V dňoch 31. augusta, 2. a 3. septembra 2020 sa uskutočnia tieto tri bezplatné webináre pre učiteľov:

webinar 1

Webinár RAABE: Viete, ako škôlkar spoznáva svet okolo seba?
Ponuka námetov na konkrétne aktivity na spoznávanie spoločenského prostredia

Dátum: 31. august 2020 (pondelok) o 17:00
Lektorka: Mgr. Zuzana Grmanová, riaditeľka MŠ Limbova 4, Trnava

Obsah webinára:

 • Ozrejmíme si, ako efektívne a správne pracovať s 5- až 6-ročnými deťmi prostredníctvom konkrétnych aktivít, ktoré preferujú zážitkové formy učenia, pozorovanie blízkeho okolia, ale i riadený rozhovor opierajúci sa o skúsenosti detí v oblasti poznávania spoločenského prostredia, časových vzťahov, regionálnych špecifík, dopravných situácií a detských skúseností sociálnej interakcie v rovesníkmi i blízkymi ľuďmi.
 • Predstavíme teoretické východiská vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť aj základnú štruktúru vzdelávacej oblasti a podoblasti.
 • Ponúkneme námety na konkrétne aktivity na poznávanie spoločenského prostredia, časových vzťahov, kultúry a spoločenského diana v regióne, poznávanie základných pravidiel cestnej premávky, rozvíjanie prosocionálnej výchovy.
 • Ukážeme si, ako konkrétne pracovať v predprimárom vzdelávaní s obsahom vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.
 • Načrtneme, ako vytvárať ponuku zážitkových aktivít pre deti na dosahovanie výkonových štandardov vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.
 • Priblížime, ako dieťa motivovať k skúmaniu, bádaniu, objavovaniu, komunikovaniu, rozvíjaniu identity a autonómie bez aktívnej účasti učiteľky na tomto objavovaní.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia v MŠ, osobní asistenti detí v predprimárnom vzdelávaní

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

webinar 2

 

Webinár RAABE: Myšlienka, výkres, výrobok – konštruovanie je zábava pre každého!
Tvorenie na hodinách techniky nemusí byť taký problém, ako sa zdá...


Dátum: 2. september 2020 (streda) o 17:00
Lektor: Mgr. Jan Krotký, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni

Obsah webinára:

 • Grafická komunikácia je dôležitou oblasťou v rámci ľudského rozvoja. Pozrieme sa na niekoľko rôznych pohľadov na metódy výučby tejto témy v šiestom ročníku základnej školy.
 • Ukážeme si, ako možno žiakov naučiť vytvoriť si vlastné písmo alebo efektívnu komunikáciu pomocou piktogramov.
 • Naznačíme si, ako nám v tejto oblasti môžu pomôcť počítače, voľne dostupné programy a internet.
 • Povieme si niečo o dreve – obľúbenom konštrukčnom materiáli. Metódy jeho spájania sú ideálnym námetom na sadu experimentov!
 • Prinesieme námety na skupinovú prácu v podobe hier, ktoré ponúkajú priestor individualizácie produktu a kooperáciu.
 • Dokážeme, že vytvoriť hru Pinball so štvrtákmi nemusí byť taký problém, ako by sa mohlo zdať.
 • Zužitkujeme odpadové drevo a vylepšíme dizajn hry servítkovou technikou.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia techniky 2. stupni základnej školy a učitelia pracovného vyučovania na 1. stupni základnej školy; vychovávatelia; vedúci záujmových krúžkov z oblasti techniky; rodičia

Kompetencia rozvíjaná podľa profesijného štandardu:

 • navrhnúť učebné činnosti, úlohy pre žiakov a kritériá úspešnosti žiakov v riešení úloh v súlade s cieľmi a obsahom učiva

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

webinar 3

 

Webinár EXPOL: Ako ich naučiť čítať a spoznávať svet?
Námety na individuálne prístupy a postupy pri vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím


Dátum: 3. september 2020 (štvrtok) o 17:00
Lektorka: Mgr. Silvia Škultétyová, hlavná autorka učebníc a metodických príručiek pre špeciálne školy

Obsah webinára:

 • Predstavíme účinné metódy a formy práce na uľahčenie nácviku čítania a jeho osvojenia (Šlabikár pre 1. – 6. ročník ŠZŠ, B variant) a zážitkové učenie vo vlastivede (Vlastiveda a PZ pre 4. – 6. ročník ŠZŠ) pre žiakov s rôznymi poruchami učenia a pozornosti, najmä s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia.
 • Spoznáte vyučovacie metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka.
 • Predstavíme návody, ako navrhnúť k cieľom a obsahu učiva učebné činnosti.
 • Naučíme vás vybrať a využívať metódy a formy vzhľadom na výchovno – vzdelávacie a individuálne potreby žiakov.
 • Získate námety, ako pracovať so Šlabikárom pre 1. – 6. ročník ŠZŠ (B variant).
 • Ukážeme si konkrétne aktivity, ako pracovať s pracovnými zošitmi a učebnicami pre 4. – 6. ročník ŠZŠ.
 • Ukážeme si metodické postupy pri nácviku čítania u žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia.
 • Predstavíme použitie motorických znakov na elimináciu problémov pri nácviku čítania.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia špeciálnych základných škôl, špeciálni pedagógovia, školskí špeciálni pedagógovia, pedagógovia základných škôl

Kompetencia rozvíjaná podľa profesijného štandardu:

 • Poznať vyučovacie metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka.
 • Navrhnúť k cieľom a obsahu učiva učebné činnosti.
 • Vybrať a využívať metódy a formy vzhľadom na výchovno-vzdelávacie a individuálne potreby žiakov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.