Nová učebnica pre SOŠ učí podnikať

Pridané: 23.2.2018 09:21:39 Počet zobrazení: 1317

23 Február 2018

Začať s podnikaním môže byť náročné, úspešne však rozvíjať podnik je ešte ťažšie. Potrebné je poznať nielen legislatívu, ale mať aj finančné zdroje a správne know-how, pomocou ktorého sa vie podnikateľ presadiť v náročnom konkurenčnom prostredí. Záujem o začatie podnikania na Slovensku je veľký, za rok 2017 vzniklo 21 588 firiem rôznych právnych foriem (z toho až 19 142 spoločností s ručením obmedzeným) a ďalších 36 236 ľudí si založilo živnosť alebo sa stali samostatne zárobkovo činnými osobami.

Nová učebnica pre SOŠ učí podnikať

Na pomoc prichádza nová učebnica

Existuje mnoho typov stredných škôl a odborov, ktorých zameranie predpokladá podnikanie absolventov. Aby mali stredné školy a ich žiaci prístup k aktuálnym a praktickým informáciám umožňujúcim stať sa úspešnými podnikateľmi, rozhodlo sa vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA vydať učebnicu Podnikanie pre stredné odborné školy.

„Naša novinka s odporúčacou doložkou MŠVVaŠ SR je nápomocná jednak z pohľadu aktuálnosti informácií, ale aj jedinečnosti obsahu. Prináša nevyhnutnú teóriu, ale aj veľmi praktické návody na analýzy, plány a tiež rôzne tipy, rady a odkazy na zdroje ďalších informácií,“ predstavuje novinku JUDr. Monika Fegyveres Oravská, konateľka vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA.

Ing. Zdenka Kovalčíková z Metodicko-pedagogického centra v Bratislave: „Učebnica plní úlohu dôležitého učebného zdroja nielen pre žiakov, ale aj učiteľov za účelom riadenia a stimulovania učenia žiakov a rozvíjania ich podnikateľských vedomostí a zručností.“

Inšpirovať sa dá nielen rozpracovaným podnikateľským plánom

Podrobne rozpracovaný podnikateľský plán môže slúžiť ako podklad k vytvoreniu vlastného plánu potenciálneho podnikateľa. „Veľmi kvitujem a chválim prehľadné spracovanie časti učebnice „PRÍLOHY“, kde žiaci nájdu vzor podnikateľského plánu, výpis z obchodného registra, pôdorys výrobného objektu či vzor výpisu z obchodného registra na internete a i.“  vyjadrila sa na margo učebnice Mgr. Silvia Jakabová, riaditeľka Súkromnej športovej strednej odbornej školy na ulici M. C. Sklodowskej 1 v Bratislave.

„Spolu s učebnicou sprístupňujeme všetkým po registrácii, resp. prihlásení sa na stránke www.expolpedagogika.sk aj špeciálne doplnkové materiály, ktoré si záujemcovia môžu bezplatne stiahnuť a využiť ich počas výučby aj mimo nej. K učebnici Podnikanie pre stredné odborné školy sú dostupné veľmi praktické prekladové slovníky výrazov súvisiacich s podnikaním a prezentácia s príkladmi úspešných podnikateľských plánov a rozpracovanou prípadovou štúdiou,“ dopĺňa JUDr. Monika Fegyveres Oravská.

Novinka je už dostupná

Učebnica bola vydaná začiatkom februára 2018. „Je pozitívne, že v plnej miere zohľadňuje najnovšiu legislatívu a dáva solídny odborný rámec na prípravu absolventov stredných škôl na výkon činností v podnikateľskej sfére,“ zhodnotila učebnicu Ing. Nadežda Ledererová, riaditeľka Strednej odbornej školy podnikania na Strečnianskej 20 v Bratislave.

>> VIAC INFORMÁCIÍ TU <<

podnikanie

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.