Jedinečná učebnica prírodovedy je tu!

Pridané: 8.12.2017 17:39:15 Počet zobrazení: 2071

08 December 2017

Odborné vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA predstavuje úplne novú pracovnú učebnicu a metodiku spracovanú v súlade s iŠVP na vyučovací predmet Prírodoveda pre 3. ročník základných škôl.

Jedinečná učebnica prírodovedy je tu!

„Jedinečnosť učebnice spočíva v inovatívnom spracovaní založenom na bádateľských aktivitách, ktoré prinášajú úplne nový prístup k výučbe, a ktorých využívanie je zakotvené i v štátnom vzdelávacom programe. Určená je pre všetkých nadšených učiteľov, ktorí chcú urobiť vzdelávanie pre žiakov zaujímavým, inšpirujúcim a podnetným,“ predstavuje novinku JUDr. Monika Fegyveres Oravská, konateľka vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA. Ako dopĺňa autorka učebnice doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.: „Naša učebnica ako jediná reflektuje nielen na všetky vzdelávacie štandardy predmetu prírodoveda, ale aj na charakteristiku predmetu a všetky jeho ciele. Významný dôraz je kladený na zanedbávaný rozvoj viacerých spôsobilostí, napríklad skúmania či tvorenia vlastných záverov.“

Netreba sa obávať ani komplikovaných príprav. Spolu s učebnicou vychádza aj metodická príručka, ktorá dôkladne opisuje, ako s učebnicou pracovať. Metodickú príručku si naviac môžete spolu s pracovnými učebnicami objednať cez Edičný portál MŠVVaŠ SR a získať ju tak bezplatne!

Ukážku pracovnej učebnice si môžete pozrieť tu: Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ

Ukážku metodickej príručky si môžete pozrieť tu: Metodická príručka k učebnici prírodovedy pre 3. ročník ZŠ

Učebnicu aj metodiku si môžu školy objednávať na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR (https://edicnyportal.iedu.sk/) počas špecializovaného objednávacieho konania iba do 15. decembra 2017!

V čom spočíva jedinečnosť pracovnej učebnice?

„Základným motívom učebnice je žiacke výskumné pracovisko, ktoré samo o sebe vytvára motivačné situácie. Každá kapitola sa začína skúmateľskou výzvou v podobe listu adresovaného výskumnému tímu žiakov. V liste sa nachádza niekoľko výskumných problémov v podobe otázok. Tie vedú žiakov k vlastnej výskumnej aktivite. Jednotlivé kapitoly učebnice obsahujú úlohy smerujúce žiakov k získavaniu rôznych čiastkových informácií potrebných na riešenie výskumných problémov. Niektoré sú riešené metódou vysvetlenia a navádzania na získavanie dodatočných informácií, základ však tvoria výskumné otázky vedúce žiakov k získaniu odpovedí pomocou vlastnej výskumnej činnosti. Vzhľadom na kurikulárny obsah predmetu prírodoveda pre 3. ročník, ide o 6 tematických výziev prezentovaných v šiestich listoch, a to v súlade so vzdelávacími podoblasťami prírodovedy,“ vysvetľuje jedinečné spracovanie autorka učebnice Kristína Žoldošová.

 

„Didaktické spracovanie učiva v učebnici využíva koncept, ktorý bol v slovenských podmienkach vyvíjaný a v praxi postupne overovaný 12 rokov, a to s aktívnou účasťou medzinárodných odborníkov."

doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

„Učebný materiál je konštruovaný na induktívnom princípe sprístupňovania prírodovedného poznania žiakom, pri ktorom je snahou učiteľa identifikovať aktuálne poznanie žiaka a  prostredníctvom otázok ho navádzať k tomu, aby sa pokúsil sám javy preskúmať a svoju predstavu si upravil na základe vlastných skúseností,“ ozrejmuje autorka.

Objednávanie je možné iba do 15. decembra 2017

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vytvoriť tento výnimočný a inovatívny učebný materiál na predmet prírodoveda pre 3. ročník. Školy si tak môžu objednať učebnice spolu s metodickou príručkou, ktorá vysvetľuje, ako s pracovnou učebnicou pracovať a využívať všetky jej prednosti,“ vyjadrila sa konateľka Monika Fegyveres Oravská.

Učebnice spolu s metodickou príručkou si školy môžu objednávať po prihlásení sa na Edičný portál MŠVVaŠ SR (https://edicnyportal.iedu.sk/) do 15. decembra 2017, o týchto skutočnostiach boli školy informované e-mailom priamo ministerstvom školstva.

Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ

„Budeme vďační za všetky názory pedagógov prvého stupňa základných škôl týkajúce sa našich nových učebných materiálov na prírodovedu. Napísať nám môžu aj svoje pripomienky a návrhy na info@expolpedagogika.sk,“ dodáva Monika Fegyveres Oravská.

EXPOL PEDAGOGIKA bude počas celého roka 2018  po celom Slovensku organizovať pre učiteľov prírodovedy bezplatné školenia týkajúce sa práce s novou učebnicou a metodickou príručkou.

Ukážku pracovnej učebnice si môžete pozrieť tu: Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ

Ukážku metodickej príručky si môžete pozrieť tu: Metodická príručka k učebnici prírodovedy pre 3. ročník ZŠ

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.