EXPOL PEDAGOGIKA s webinármi pre učiteľov

Pridané: 30.4.2020 16:30:00 Počet zobrazení: 850

30 Apríl 2020

Už budúci týždeň sa môžete tešiť na prvý webinár z dielne učebnicového vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA. Neplatíte nič, ale počet miest je limitovaný. Preto neváhajte a príhlaste sa.

EXPOL PEDAGOGIKA s webinármi pre učiteľov

 

expol webinar

Ako si z domu poradiť s prvoukou a prírodovedou?
Inšpirácie a nápady, ako v čase karantény pri domácom vyučovaní nezabudnúť na prvouku a prírodovedu

Dátum: 5. máj 2020 (utorok) o 17:00
Lektor: PaedDr. Jana Krížová, PhD., učiteľka, ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča

Obsah webinára:
• Návody, ako zaujímavým prepojením viacerých predmetov rozvíjať kompetencie žiakov prostredníctvom projektov.
• Tipy na prepájanie jednotlivých predmetov a tém na 1. stupni základnej školy do zaujímavých projektov.
• Spôsoby zadávania projektov, aby sa do aktivít mohla zapojiť celá rodina.
• Nové nápady, ako prostredníctvom prírodovedných tém zaujať deti aj v dobrovoľných aktivitách v „mimovyučovacej" činnosti?
Pre koho webinár odporúčame: učitelia na 1. stupni ZŠ

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

Využite možnosť a prihláste sa aj na webináre pod taktovkou nakladateľstva RAABE Slovensko: 

V apríli už zorganizovalo Raabe 4 webináre. Celkovo sa ich zúčastnilo vyše 300 učiteľov, špeciálnych pedagógov, asistentov aj rodičov. „Okrem počtu prihlásených účastníkov nás veľmi teší aj fakt, že všetky štyri webináre sa obsadili počas niekoľkých hodín! Sme radi, že ani v tejto náročnej situácii učitelia nestrácajú chuť na svoje ďalšie vzdelávanie. Aj preto sa budeme snažiť prinášať im stále nové a zaujímavé témy," povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.

WEBINÁRE - RAABE SLOVENSKO:

letíme do vesmíru

 

Letíme s deťmi do vesmíru!
Ako zážitkovou formou (a nielen na prírodovede) priblížiť deťom tajomstvá vesmíru

Dátum: 6. máj 2020 (streda) o 17:00
Lektor: © RNDr. Mária Csatáryová, PhD. z Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
Obsah webinára:
• Návody, ako deťom už v materskej škole a potom v prvých ročníkoch základnej školy pútavo vysvetliť objekty slnečnej sústavy, mliečnu dráhu, objekty vzdialeného vesmíru a ako sa orientovať na oblohe.
• Tipy na jednoduché úlohy a prezentácie astronomických tém aj prostredníctvom unikátneho počítačového programu Stellarium, s ktorým môžete spolu s deťmi pozorovať oblohu prakticky kedykoľvek.
• Nápady, ako zatraktívniť výučbu základných pojmov a javov z astronómie.

Pre koho webinár odporúčame:
učitelia materských škôl, učitelia na 1. stupni ZŠ, vychovávatelia, rodičia a všetci nadšenci nočnej oblohy

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

Meňavce

 

Humor vo vzdelávaní. Ako na to?
Ako hľadať súvislosti medzi zdanlivo vzdialenými predmetmi použitím humoru a dôvtipu alebo o tom, že matematika nemá tak ďaleko od fyziky a slovenčiny

Dátum: 7. máj 2020 (štvrtok) o 17:00
Lektor: prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.


Obsah webinára:
• Návody, ako rozvíjať osobnosť detí, aby poznatky z jednotlivých predmetov nevnímali izolovane a nemusela tak vznikať priepasť medzi prírodovednými a humanitnými disciplínami.
• Tipy na úlohy, ktoré môžu oživiť výučbu – či už v rámci vyučovania, ale najmä počas mimoškolskej činnosti.
• Nápady, ktoré budete môcť využiť na rozvoj tvorivosti žiakov, ich komunikačných schopností a ich vzájomnej spolupráce v malých aj väčších skupinách.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre každého, kto si vedomý, že ešte nevie všetko. A nemusí to byť iba učiteľ matematiky, fyziky alebo slovenčiny.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.