EXPOL PEDAGOGIKA reaguje na otvorenie trhu s učebnicami

Pridané: 16.6.2020 09:31:05 Počet zobrazení: 951

16 Jún 2020

Slobodný trh s učebnicami priniesol veľa zmien pre základné i špeciálne školy pri objednávaní pomôcok na vyučovanie. Čo bude najdôležitejšie, aby celý proces dobre fungoval v praxi? Jednoznačne, bez dobrej spolupráce a spoľahlivosti všetkých partnerov sa to nezaobíde.

EXPOL PEDAGOGIKA reaguje na otvorenie trhu s učebnicami

Blížiaci sa nový školský rok 2020/2021 prináša veľkú novinku pre slovenské školy: Otvorený trh s učebnicami. Po novom budú môcť školy nakupovať priamo od vydavateľstiev učebnice a pracovné zošity. Novinka má priniesť slobodu pre školy pri výbere učebníc. Mnohí, ktorí už túto možnosť dlho vyčkávali, sa novej možnosti potešili. Školy si zo schváleného zoznamu samy zvolia, z akých materiálov chcú učiť.

V minulosti objednával učebnice za školy štát. Tento systém na nákup pomôcok na vyučovanie sa využíval až doteraz. Očakáva sa, že učebnice by mali k žiakom doraziť už v septembri. „Novým usmernením sa zmení všetko, na čo boli školy pri nákupe učebníc zvyknuté. Môže sa stať, že sa veľa škôl dostane pod tlak pre krátkosť času, ktorý je na objednávanie k dispozícii. Preto odporúčame školám nevyčkávať a objednávať už teraz. Aj Expol Pedagogika sa bude snažiť vyjsť v ústrety všetkým školám. Chceme stihnúť dodanie učebníc do škôl načas, preto je potrebné, aby ani učitelia a riaditelia na školách zbytočne nevyčkávali.," uviedla Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka EXPOL Pedagogika s.r.o..

! Pripravte sa dobre na začiatok nového školského roka. My vám v tom pomôžeme! Objednávať učebnice pre 1.stupeň ZŠ môžete cez e-shop https://www.expolpedagogika.sk alebo osobne prostredníctvom našich obchodných konzultantov – kontakty nájdete TU. !

Prezrite si ponuku vydavateľstvo EXPOL Pedagogika s.r.o z ministerského zoznamu titulov hradených MŠVVaŠ SR pre školy na 1.stupni ZŠ:

Prvouka pre 2. ročník základnej školy

prvouka 2 SJ

V pracovnej učebnici prvouky pre 2. ročník ZŠ sú zastúpené dve základné vzdelávacie oblasti podľa iŠVP: Človek a spoločnosť a Človek a príroda. Témy sú moderným a prehľadným spôsobom spracované na dvojstranách.

Moderná pracovná učebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a súčasnými didaktickými trendmi vo vyučovaní. Na prehľadných tematických dvojstranách poskytuje učiteľovi a žiakom všetky komplexne rozpracované témy učiva o človeku a prírode, ako aj o človeku a spoločnosti. Žiaci druhého ročníka ZŠ tak pomocou pracovnej učebnice získajú veľa nových informácií pri spoznávaní ich bezprostredného okolia, človeka a prírody.
Na Prvouku pre 2. roč. ZŠ poskytuje príspevok MŠVVaŠ SR k školskému roku 2020/2021. Využite možnosť a objednajte si učebnicu TU.

 

 

 

Prvouka 2 VJM

 

Hľadáte prvouku pre druhákov na školách s vyučovacím jazykom maďarským? Máme pre vás Prvouku pre 2.ročník v maďarčine:

Prvouka pre 2. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Na Prvouku pre 2.ročník ZŠ s VJM poskytuje príspevok MŠVVaŠ SR k školskému roku 2020/2021. Využite možnosť a objednajte si učebnicu TU.

 

 

 

 

prírodoveda 3

Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy


Pracovná učebnica Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy je zostavená podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu prírodoveda.

Na Prírodovedu pre 3.ročník poskytuje príspevok MŠVVaŠ SR k školskému roku 2020/2021. Využite možnosť a objednajte si učebnicu TU.

 

 

 

 

prírodoveda 4

Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy

Pracovná učebnica Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy je zostavená podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu prírodoveda.

Na Prírodovedu pre 4.ročník poskytuje príspevok MŠVVaŠ SR k školskému roku 2020/2021. Využite možnosť a objednajte si učebnicu TU.

  • Učivo je usporiadané do troch celkov, ktoré sú vzhľadom na kurikulárny obsah predmetu prírodoveda pre 4. ročník rozdelené do 8 tematických výziev. Každý celok začína skúmateľskou výzvou v podobe listu adresovaného výskumnému tímu žiakov. V liste je možné identifikovať niekoľko výskumných problémov (v podobe otázok), ktoré vedú žiakov k vlastnej výskumnej aktivite.
  • Všetky úlohy, ktoré sú v učebnici zaradené, sú preverené v praxi a to v rámci riešenia medzinárodných projektov zameraných na inovácie v oblasti sprístupňovania prírodovedného učiva na prvom stupni základnej školy.

My v EXPOL PEDAGOGIKA si uvedomujeme, že vy pedagógovia a riaditelia to vôbec nemáte jednoduché. Ešte len nedávno sa skončilo náročné korona-obdobie, ktoré vás postavilo pred výzvu nového učenia na diaľku. Školy sa pomaly spamätávajú a už aj majú pred sebou novú výzvu – Výber pomôcok na vyučovanie vo vlastnej réžii. Preto sme tu pre vás! EXPOL PEDAGOGIKA poradí a pomôže. Neváhajte sa na nás obrátiť!


Využite kontakty na našich obchodných konzultantov, ktorí prídu aj za vami do škôl.

 

 

 

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.