EXPOL PEDAGOGIKA reaguje na otvorenie trhu s učebnicami

Pridané: 16.6.2020 09:31:05 Počet zobrazení: 867

16 Jún 2020

Slobodný trh s učebnicami priniesol veľa zmien pre základné i špeciálne školy pri objednávaní pomôcok na vyučovanie. Čo bude najdôležitejšie, aby celý proces dobre fungoval v praxi? Jednoznačne, bez dobrej spolupráce a spoľahlivosti všetkých partnerov sa to nezaobíde.

EXPOL PEDAGOGIKA reaguje na otvorenie trhu s učebnicami

Blížiaci sa nový školský rok 2020/2021 prináša veľkú novinku pre slovenské školy: Otvorený trh s učebnicami. Po novom budú môcť školy nakupovať priamo od vydavateľstiev učebnice a pracovné zošity. Novinka má priniesť slobodu pre školy pri výbere učebníc. Mnohí, ktorí už túto možnosť dlho vyčkávali, sa novej možnosti potešili. Školy si zo schváleného zoznamu samy zvolia, z akých materiálov chcú učiť.

V minulosti objednával učebnice za školy štát. Tento systém na nákup pomôcok na vyučovanie sa využíval až doteraz. Očakáva sa, že učebnice by mali k žiakom doraziť už v septembri. „Novým usmernením sa zmení všetko, na čo boli školy pri nákupe učebníc zvyknuté. Môže sa stať, že sa veľa škôl dostane pod tlak pre krátkosť času, ktorý je na objednávanie k dispozícii. Preto odporúčame školám nevyčkávať a objednávať už teraz. Aj Expol Pedagogika sa bude snažiť vyjsť v ústrety všetkým školám. Chceme stihnúť dodanie učebníc do škôl načas, preto je potrebné, aby ani učitelia a riaditelia na školách zbytočne nevyčkávali.," uviedla Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka EXPOL Pedagogika s.r.o..

! Pripravte sa dobre na začiatok nového školského roka. My vám v tom pomôžeme! Objednávať učebnice pre 1.stupeň ZŠ môžete cez e-shop https://www.expolpedagogika.sk alebo osobne prostredníctvom našich obchodných konzultantov – kontakty nájdete TU. !

Prezrite si ponuku vydavateľstvo EXPOL Pedagogika s.r.o z ministerského zoznamu titulov hradených MŠVVaŠ SR pre školy na 1.stupni ZŠ:

Prvouka pre 2. ročník základnej školy

prvouka 2 SJ

V pracovnej učebnici prvouky pre 2. ročník ZŠ sú zastúpené dve základné vzdelávacie oblasti podľa iŠVP: Človek a spoločnosť a Človek a príroda. Témy sú moderným a prehľadným spôsobom spracované na dvojstranách.

Moderná pracovná učebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a súčasnými didaktickými trendmi vo vyučovaní. Na prehľadných tematických dvojstranách poskytuje učiteľovi a žiakom všetky komplexne rozpracované témy učiva o človeku a prírode, ako aj o človeku a spoločnosti. Žiaci druhého ročníka ZŠ tak pomocou pracovnej učebnice získajú veľa nových informácií pri spoznávaní ich bezprostredného okolia, človeka a prírody.
Na Prvouku pre 2. roč. ZŠ poskytuje príspevok MŠVVaŠ SR k školskému roku 2020/2021. Využite možnosť a objednajte si učebnicu TU.

 

 

 

Prvouka 2 VJM

 

Hľadáte prvouku pre druhákov na školách s vyučovacím jazykom maďarským? Máme pre vás Prvouku pre 2.ročník v maďarčine:

Prvouka pre 2. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Na Prvouku pre 2.ročník ZŠ s VJM poskytuje príspevok MŠVVaŠ SR k školskému roku 2020/2021. Využite možnosť a objednajte si učebnicu TU.

 

 

 

 

prírodoveda 3

Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy


Pracovná učebnica Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy je zostavená podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu prírodoveda.

Na Prírodovedu pre 3.ročník poskytuje príspevok MŠVVaŠ SR k školskému roku 2020/2021. Využite možnosť a objednajte si učebnicu TU.

 

 

 

 

prírodoveda 4

Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy

Pracovná učebnica Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy je zostavená podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu prírodoveda.

Na Prírodovedu pre 4.ročník poskytuje príspevok MŠVVaŠ SR k školskému roku 2020/2021. Využite možnosť a objednajte si učebnicu TU.

  • Učivo je usporiadané do troch celkov, ktoré sú vzhľadom na kurikulárny obsah predmetu prírodoveda pre 4. ročník rozdelené do 8 tematických výziev. Každý celok začína skúmateľskou výzvou v podobe listu adresovaného výskumnému tímu žiakov. V liste je možné identifikovať niekoľko výskumných problémov (v podobe otázok), ktoré vedú žiakov k vlastnej výskumnej aktivite.
  • Všetky úlohy, ktoré sú v učebnici zaradené, sú preverené v praxi a to v rámci riešenia medzinárodných projektov zameraných na inovácie v oblasti sprístupňovania prírodovedného učiva na prvom stupni základnej školy.

My v EXPOL PEDAGOGIKA si uvedomujeme, že vy pedagógovia a riaditelia to vôbec nemáte jednoduché. Ešte len nedávno sa skončilo náročné korona-obdobie, ktoré vás postavilo pred výzvu nového učenia na diaľku. Školy sa pomaly spamätávajú a už aj majú pred sebou novú výzvu – Výber pomôcok na vyučovanie vo vlastnej réžii. Preto sme tu pre vás! EXPOL PEDAGOGIKA poradí a pomôže. Neváhajte sa na nás obrátiť!


Využite kontakty na našich obchodných konzultantov, ktorí prídu aj za vami do škôl.

 

 

 

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.