EXPOL PEDAGOGIKA a RAABE zakladajú AKADÉMIU

Pridané: 14.9.2021 17:10:18 Počet zobrazení: 161

14 September 2021

Vzniká tak nová ponuka vzdelávacích programov pre pedagógov a odborných zamestnancov, prostredníctvom ktorých si môžu nielenže zdokonaľovať svoje profesijné kompetencie, ale aj navyšovať svoj tarifný plat.

EXPOL PEDAGOGIKA a RAABE zakladajú AKADÉMIU

RAABE AKADÉMIA je spoločným projektom odborného nakladateľstva RAABE Slovensko a učebnicového vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA, ktoré viac ako 22 rokov pôsobia v oblasti školstva, vzdelávania a poradenstva, so spoločným zámerom podporovať kvalitu vzdelávania na Slovensku. RAABE AKADÉMIA vzniká ako prirodzené rozšírenie portfólia, s úmyslom ponúknuť pedagogickým a odborným zamestnancom ďalšie profesijné vzdelávanie – a to v podobe inovačných aj aktualizačných vzdelávacích programov, na základe oprávnení riadne udelených MŠVVaŠ.

„Naším zámerom je posilniť a inovovať profesijné kompetencie jednotlivcov, vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ale i celých školských kolektívov v oblasti uskutočňovania zmien v školách a školských zariadeniach vrátane zvládania krízovej a postkrízovej situácie v dôsledku pandémie COVID-19,“ povedala pri príležitosti spustenia RAABE AKADÉMIE Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka Dr. Josef RAABE Slovensko.

„Počas koronakrízy sme si ešte viac uvedomili, ako záleží na odbornom vzdelávaní. Vieme, že prispôsobiť sa novým požiadavkám v čase pandémie, nebolo pre učiteľov vôbec jednoduché. Aj preto sme rýchlo reagovali a začali sme prinášať pravidelné webináre pre riaditeľov a učiteľov ZŠ a MŠ, špeciálnych pedagógov a iných odborných zamestnancov školstva. Dnes otvárame ďalšie vzdelávacie programy, tentokrát z oblasti inovačného a aktualizačného vzdelávania. Naša nová platforma – RAABE AKADÉMIA – nadväzuje na iniciatívu pomáhať pedagógom v ich vzdelávaní a prináša inovované vzdelávacie programy, ktoré umožňujú odborný rast pedagogických i nepedagogických zamestnancov,“ dodala Mira Bianchi Schrimpelová.

 

Ponuka RAABE AKADÉMIE

RAABE AKADÉMIA ponúka dva druhy vzdelávacích programov: inovačné a aktualizačné vzdelávanie.

Inovačné vzdelávanie RAABE AKADÉMIE je organizované ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu najmenej 25 hodín. Jednotlivé programy prebiehajú dištančnou formou. Na ich ukončenie musí frekventant úspešne absolvovať testy, vypracovať zadané dištančné úlohy a úspešne obhájiť záverečnú prezentáciu pre trojčlennou odbornou komisiou. „Cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbiť, rozšíriť a inovovať profesijné kompetencie potrebné na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického alebo odborného zamestnanca alebo uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní,“ približuje Mira Bianchi Schrimpelová.

Dodajme, že za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania v rozsahu najmenej 50 hodín v súlade s plánom profesijného rozvoja školy patrí zamestnancovi príplatok za profesijný rozvoj  vo výške 3 % tarifného platu. Príplatok za profesijný rozvoj môže zamestnávateľ priznať na obdobie 7 rokov,  najviac v sume 9 % tarifného platu.

 

RAABE AKADÉMIA poskytuje tiež jednoduché programy aktualizačného vzdelávania schválené riaditeľom školy, školského zariadenia, prebiehajúce dištančnou formou. Pedagogický a odborný zamestnanec je povinný každoročne absolvovať aktualizačné vzdelávanie a udržiavať či rozširovať si tak svoje profesijné kompetencie. Aktualizačné vzdelávanie je ukončené vydaním certifikátu. „Cieľom aktualizačného vzdelávania je udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti, získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii alebo získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti,“ hovorí Mira Bianchi Schrimpelová.

 

Vzdelávacie programy vytvorené na mieru

Konkrétna ponuka vzdelávacích programov RAABE AKADÉMIE bola vytvorená na základe prieskumu medzi pedagógmi. V úvodnej fáze ponúka vzdelávacie kurzy zamerané na rozvoj kritického myslenia, prírodovednej, finančnej aj čitateľskej gramotnosti. Ponuka sa samozrejme bude postupne rozširovať.

 

Aktuálnu ponuku vzdelávacích programov si môžete pozrieť TU

 

Všetky informácie o RAABE AKADÉMII nájdete na stránke www.raabeakademia.sk

 

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info