Erasmus+ projekt STARS odštartoval prvým projektovým stretnutím

Pridané: 4.12.2017 15:12:39 Počet zobrazení: 1239

04 December 2017

V bratislavskom hoteli Saffron sa 24. novembra 2017 konalo prvé medzinárodné stretnutie partnerov projektu STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools) v rámci programu Erasmus+ 2017, ktorý začalo 1. novembra 2017 realizovať odborné vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA spolu s ďalšími šiestimi partnermi z troch krajín (zo Slovenska, Čiech a Bulharska).

Erasmus+ projekt STARS odštartoval prvým projektovým stretnutím

STARS

Na prvom projektovom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia všetkých siedmich partnerov projektu: Gymnázium Metodova 2 Bratislava, M7 a EXPOL PEDAGOGIKA za Slovensko, Západočeská univerzita v Plzni a Základní škola u Říčanského lesa za Českú republiku, Bulharská astronomická spoločnosť a Matematická stredná škola v Sofii za Bulharsko. Koordinátorom a organizátorom partnerského stretnutia bolo vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o.

STARS-partneri

Obsah stretnutia

„Zámerom stretnutia bolo vzájomné predstavenie jednotlivých partnerov a prezentácia projektu STARS a začatie práce na prvom intelektuálnom výstupe projektu, a to Metodickej príručke pre učiteľov,“ informovala JUDr. Monika Fegyveres Oravská, konateľka vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA. Účastníkom stretnutia bol najprv predstavený časový harmonogram, aktivity a ciele projektu, oboznámili sa tiež s dokumentáciou a pravidlami financovania projektu a navrhnutá bola štruktúra a obsah prvého výstupu.

„Som rada, že sa nám počas celodenného stretnutia podarilo vyriešiť všetky body obsahu stretnutia. Dohodli sme sa na štruktúre a obsahu dotazníka, ktorý poslúži na zistenie úrovne vedomostí o astronómii u učiteľov a žiakov na 2. stupni ZŠ. Dotazník bude cenným zdrojom informácií pri tvorbe Metodickej príručky pre učiteľov, na ktorej budú pracovať partneri zo Západočeskej univerzity v Plzni a Bulharskej astronomickej spoločnosti počas prvých šiestich mesiacov roka 2018,“ priblížila najbližšie ciele projektu Monika Fegyveres Oravská.

 

STARS1 STARS2 STARS3

Najbližšie ciele projektu

V najbližších dňoch sa začne realizovať prieskum na partnerských školách a práca na metodických materiáloch pre učiteľov na druhom stupni základných škôl. Súbežne bude vytvorený a distribuovaný prvý newsletter o projekte STARS a počas jari 2018 sa začne príprava na druhé pracovné stretnutie partnerov projektu, ktoré sa uskutoční v auguste 2018 v Plzni.

Zameranie výstupov projektu

Projekt je určený všetkým učiteľom na 2. stupni základných škôl, žiakom vo veku 10 – 14 rokov, ale aj rodičom týchto žiakov a politicky činným osobám pôsobiacim v oblasti vzdelávania.

Cieľom projektu je vybaviť učiteľov učiacich na 2. stupni základnej školy inovatívnymi metodickými materiálmi a modernými prostriedkami výučby, aby mohli sprostredkovať žiakom najnovšie poznatky z astronómie relevantným a zmysluplným spôsobom a rozvíjať tak ich kritické myslenie a schopnosti analytického a abstraktného vnímania.

Zmluvu o poskytnutí grantu na projekt STARS v rámci programu ERASMUS+ nájdete TU.

Erasmus+

Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA201-035344
Erasmus+; Kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá

Tento projekt bol financovaný s podporou programu Erasmus +, Kľúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.

Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ ani Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.