Budete učiť deviatakov geografiu? Máme pre vás dobrú správu!

Pridané: 25.8.2021 00:00:00 Počet zobrazení: 242

25 August 2021

Pri príležitosti nového školského roka vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA pripravilo pre učiteľov v základných školách a gymnáziách s osemročným štúdiom novú pomôcku, ktorá uľahčí pedagógom prípravu na vyučovanie geografie, ale aj samotný priebeh hodín geografie.

Budete učiť deviatakov geografiu? Máme pre vás dobrú správu!

Po celkom novej učebnici GEOGRAFIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A PRE GYMNÁZIÁ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM, ktorá vyšla v EXPOL PEDAGOGIKA ešte minulý školský rok, majú teraz učitelia k dispozícii METODICKÉ POZNÁMKY k tejto učebnici vo formáte PDF, určené pre učiteľov geografie 9. ročníka základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom.

Metodické poznámky pozostávajú z dvoch častí. V prvej časti sú komplexne spracované informácie z didaktiky geografie vo vzťahu k vyučovaniu geografie v 9. ročníku ZŠ (postavenie predmetu, jeho špecifiká, rámcový TVVP, vyučovacie stratégie), v druhej časti sú scenáre vyučovania vybraných tém z Austrálie, Severnej a Južnej Ameriky a polárnych oblastí, ktoré sú pre prácu žiakov i učiteľov podnetné a motivujúce.

Geografia 9 - metodikaMetodické poznámky obsahujú:
* odporúčania pre učiteľa,
* postupy, ako pracovať so žiakmi na vyučovacích hodinách,
* ďalšie námety na prácu.

Nová metodická príručka je skvelou pomôckou pre každého učiteľa, ktorý používa celkom novú učebnicu geografie pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ, ktorá komplexne rieši učivo predpísané platným ŠVP s primeraným rozsahom a obsahom: spoznávanie Austrálie, Nového Zélandu a Oceánie, Severnej a Južnej Ameriky a priľahlých ostrovov, Antarktídy a Arktídy.
Učebnica je vhodná na prácu v škole pre žiakov a učiteľov aj na používanie v rámci dištančného vzdelávania a individuálnu prípravu žiakov.
Texty, mapy, schémy, úlohy, jedinečný obrazový materiál a didaktické spracovanie zohľadňujú vekové osobitosti a individuálne potreby žiakov.
Rozsah kapitol a podkapitol je v súlade s časovou dotáciou predmetu v deviatom ročníku ZŠ.
Autori sú erudovaní odborníci v predmete s didaktickými a metodickými skúsenosťami, ktoré preniesli do učebnice a metodických poznámok. Pri tvorbe zohľadnili aj spoluprácu s učiteľmi a ďalšími odborníkmi.

Učebnicu aj metodické poznámky si môžete už teraz objednať v e-shope EXPOL PEDAGOGIKA TU

TIP PRE ŠKOLY
Učebnica Georagia 9PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV UČEBNICE Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ MÔŽU ŠKOLY ZÍSKAŤ ZADARMO Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ – METODICKÉ POZNÁMKY VO FORMÁTE PDF.*
*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDÚ HESLO: METODIKA ZADARMO.

 

UPOZORNENIE: EXPOL PEDAGOGIKA pripravuje bezplatný webinár pre učiteľov venovaný práve novej učebnici a metodickým poznámkam GEOGRAFIA 9, ktorý povedú samotní autori učebnice.

Webinár sa bude konať v utorok 7. septembra 2021 so začiatkom o 17.00 hodine.

Prihlásiť sa naň môžete tu.

 

webinár geografia 9

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info