Bezplatné webináre pre učiteľov pokračujú

Pridané: 11.6.2020 18:56:46 Počet zobrazení: 752

11 Jún 2020

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA pripravili pre učiteľov ďalšie bezplatné webináre. Tentokrát so zameraním na prvouku, etiku a angličtinu na prvom stupni základných škôl.

Bezplatné webináre pre učiteľov pokračujú

Všetky doteraz zrealizované webináre si môžete pozrieť na stránke https://www.raabe.sk/vzdelavanie-pedagogov-webinare

V dňoch 16., 17. a 18. júna 2020 sa uskutočnia tieto tri bezplatné webináre pre učiteľov:

Webinár EXPOL číslo 3:

webinar prvouka

Prvouka ako spôsob „prežívania" poznatkov
O tom, ako sprostredkovať učivo prvouky tak, aby sa pre žiakov stalo zážitkom.
Dátum: 16. jún 2020 (utorok) o 17:00
Lektorka: PaedDr. Jana Krížová, PhD., učiteľka, Základná škola Sama Cambela, Slovenská Ľupča

Obsah webinára:
• Prinesieme inšpirácie, ako priviesť žiakov vlastnou myšlienkovou aktivitou k prírodovednému poznaniu.
• Ukážeme si, akými spôsobmi a prostriedkami môžeme vytvárať vedomostný, spôsobilostný a postojový základ v prvouke pre predmety prírodoveda a vlastiveda vo vyšších ročníkoch.
• Predstavíme učebné pomôcky, ktoré sú zdrojom prírodovedného poznania pre žiakov a tiež nástrojom na vytváranie kľúčových kompetencií, a pre učiteľa didaktickou pomôckou, využiteľnou v každej škole.
• Zodpovieme otázky k problematike prírodovedného vzdelávania na 1. stupni základnej školy.
• Zamyslíme sa nad tvorbou úloh, ich gradáciou.
• Ponúkneme námety na malé testy pre žiakov.
• Budeme hovoriť o rozdelení časovo-tematického plánu a štruktúre spracovania jednotlivých tém.

Pre koho webinár odporúčame:
učitelia na 1. stupni ZŠ

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

Webinár EXPOL číslo 4:

eticka vychova webinar

Etická výchova ako kľúč k ľudskosti
Ako viesť deti na primárnom stupni vzdelávania k prosociálnym spôsobilostiam
Dátum: 17. jún 2020 (streda) o 17:00
Lektorka:
PaedDr. Jana Krížová, PhD., učiteľka, Základná škola Sama Cambela, Slovenská Ľupča
PaedDr. Oľga Križová, dlhoročná učiteľka a metodička, spoluautorka súčasne platného ŠVP z etickej výchovy
Obsah webinára:
• Ponúkneme námety, ako priviesť deti na 1. stupni ZŠ k princípom ľudskosti, vzájomného rešpektu a pomoci.
• Predstavíme nové pracovné listy etickej výchovy pre 1. stupeň ZŠ v kontexte prepojenia prierezových tém spracovaných s dôrazom na výchovu k hodnotám, k autonómii myslenia, k zodpovednosti a k dobru.
• Poradíme, ako tvoriť aktivity pre žiakov.
• Povieme si o rozdelení tematického výchovno-vzdelávacieho plánu a štruktúre spracovania jednotlivých tém etickej výchovy.

Pre koho webinár odporúčame:
učitelia na 1. stupni ZŠ

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

Webinár RAABE číslo 21:

angličtina webinar

Ako na angličtinu v začiatkoch?
Viete, ako zábavne a nenásilne učiť anglický jazyk na prvom stupni základnej školy?
Dátum: 18. jún 2020 (štvrtok) o 17:00
Lektor: Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľka v Súkromnej spojenej škole Cambridge International School

Obsah webinára:
• Ukážeme si, ako učiť prvákov frázy a slovíčka rýchlo, zábavne a hravo.
• Povieme si, kde nájdeme vhodné detské piesne a ďalšie tvorivé materiály, ktoré môžeme využívať na hodinách angličtiny.
• Poradíme, ako motivovať žiakov zapojením ich zmyslov prostredníctvom didaktických cvičení – strihanie, lepenie, vyfarbovanie a podobne.
• Prinesieme námety, ako si upraviť priestor triedy a pripraviť pomôcky na hodiny anglického jazyka.
• Predstavíme aj konkrétne možnosti, ako prepojiť anglický jazyk s inými vyučovacími predmetmi.

Kompetencia/oblasť rozvíjaná podľa profesijného štandardu: Dištančné vzdelávanie v oblasti Jazyk a komunikácia – anglický jazyk na získanie kompetencií podľa profesijného štandardu: Realizovať vyučovanie

Pre koho webinár odporúčame:
učitelia na 1. stupni ZŠ, rodičia, špeciálni pedagógovia

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.