Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022

Pridané: 13.4.2021 10:20:12 Počet zobrazení: 6850

13 Apríl 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytne v roku 2021 školám príspevok na učebnice v dvoch fázach – teraz už v apríli a tiež v júni 2021. Školy si môžu vyberať učebnice a pracovné zošity z aktualizovaného zoznamu, ktorý schválilo ministerstvo.

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022

I. fáza – apríl 2021: príspevok na učebnice pre žiakov nultého ročníka, 1. – 4. ročníka základných škôl a všetkých ročníkov špeciálnych základných škôl a špeciálnych stredných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

II. fáza – jún 2021: príspevok na učebnice pre žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl a všetkých ročníkov stredných škôl.

Príspevok na učebnice na školský rok 2021/2022 sa každej škole určil podľa:

  • počtu žiakov podľa stavu k 15. septembru 2020 (údaje zo štatistických výkazov od CVTI „Škol (MŠVVŠ SR) 3 – 01" a „Škol (MŠVVŠ SR) 4-01"),
  • výšky príspevku na učebnice na žiaka.

Konkrétnu výšku finančného príspevku na učebnice, ktorý bude škole poskytnutý v prvej fáze, si škola môže vyhľadať na webovej stránke ministerstva školstva v časti Regionálne školstvo – Financovanie – Príspevok na učebnice – Rok 2021 – Príspevok na učebnice na školský rok 2021/2022.

Príspevok na učebnice, ktorý bude v druhej fáze poskytnutý stredným školám a druhému stupňu základných škôl, bude na webovej stránke zverejnený najskôr v mesiaci jún 2021.

Príspevok na učebnice je účelovo viazaný, t.j. škola si za príspevok na učebnice môže zakúpiť iba:

  • učebnice so schvaľovacou doložkou a učebnice s odporúčacou doložkou,
  • učebné texty so schvaľovacou doložkou,
  • pracovné zošity so schvaľovacou doložkou a pracovné zošity s odporúčacou doložkou.

Zoznam učebníc so schvaľovacou alebo odporúčacou doložkou, pracovných zošitov so schvaľovacou alebo odporúčacou doložkou a učebných textov so schvaľovacou doložkou (ďalej len „Zoznam učebníc"), ktoré si možno zakúpiť z poskytnutého príspevku na učebnice:

  • je zverejnený na stránke Edičného portálu v časti Menu – Zoznam dokumentov pod názvom „Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky – 2021", link https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/98
  • bude aktualizovaný dvakrát v mesiaci (t.j. dopĺňaný o tie učebnice, pracovné zošity a učebné texty, ktorým bola od poslednej aktualizácie vydaná schvaľovacia alebo odporúčacia doložka).


TITULY Z ODBORNÉHO NAKLADATEĽSTVA RAABE SLOVENSKO A EXPOL PEDAGOGIKA, KTORÉ FIGURUJÚ NA MINISTERSKOM ZOZNAME A TEDA ICH NÁKUP BUDE PLNE HRADENÝ PRÍSPEVKOM Z MINISTERSTVA, NÁJDU ŠKOLY NA STRÁNKACH:

HTTPS:/WWW.EXPOLPEDAGOGIKA.SK/MINISTERSKE-TITULY

HTTPS://WWW.RAABE.SK/MINISTERSKE-TITULY-MINISTERSTVO/


Zdroj: Raabe Slovensko, Expol pedagogika

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.