Ako na prvouku? Poradia a pomôžu rovnomenné moderné učebnice a metodiky.

Pridané: 17.2.2020 11:36:14 Počet zobrazení: 623

17 Február 2020

Predmet Prvouka je obsahom vyučovania na 1.stupni na všetkých základných školách. Preto má byť aj povinnou výbavou vedomostí u učiteľa.

Ako na prvouku? Poradia a pomôžu rovnomenné moderné učebnice a metodiky.

Moderná pracovná učebnica: Prvouka pre 1. ročník základnej školy z dielne vydavateľstva Expol Pedagogika s.r.o. je vytvorená v súlade s iŠVP a súčasnými didaktickými trendmi vo vyučovaní. Všetky témy prvého ročníka sú komplexne spracované do prehľadných dvojstrán. Žiaci prvého ročníka ZŠ tak pomocou pracovnej učebnice spresňujú a ďalej rozvíjajú prvotné prekoncepty (subjektívne predstavy) o spoločnosti, človeku, rastlinách, živočíchoch i neživej prírode. Využívajú princípy pozorovania, pátrania, objavovania, skúmania a poznávania. To všetko malých prváčikov naozaj baví.

Prvouka pre 1.ročník
Pracovná učebnica svojím spracovaním vedie žiakov k pozorovaniu a porovnávaniu, k poznávaniu prostredníctvom jednoduchých bádateľských aktivít, k tvorbe vlastných otázok, ale aj k tvorivosti cez individuálne alebo kooperatívne učenie. Poskytuje pestrý obrazový materiál a didaktické ilustrácie, ktoré rozširujú možnosti diferencovanej práce na hodinách prvouky.
Pracovnú učebnicu dopĺňa podrobná metodická príručka.
MŠVVaŠ SR prípisom zo dňa 04. 06. 2019 vydalo odporúčaciu doložku pod č. 2019/9645:4-A1001 k didaktickému prostriedku Prvouka 1 – pracovná učebnica pre 1. ročník základných škôl od doc. PaedDr. Ivany Rochovskej, PhD. a prof. PhDr. Márie Kožuchovej, CSc. a zaradilo ho do národného registra didaktických prostriedkov s odporúčacou doložkou.


Využite výhodnú akciu!
Objednajte si aspoň 20 ks ľubovoľnej kombinácie pracovných učebníc prvouky pre 1. a 2. roč. ZŠ SJ/VJM a ZDARMA získate:

 • Metodickú príručku k učebnici prvouky pre 1. a pre 2. roč. ZŠ v hodnote 15 + 15 €
 • CD s obrazovým materiálom a praktickými námetmi,
 • I-S.K.Y.P.E. Metodickú príručku PrírodoVEDA - plnofarebný tlačený materiál
 • I-S.K.Y.P.E. Pracovné listy PrírodoVEDA - prístup k digitálnej verzii, z ktorej si pre žiakov môžete tlačiť ľubovoľné strany podľa potreby

Dobrý učiteľ potrebuje dobrú metodiku

Takou nepochybne je aj Metodická príručka k učebnici prvouky pre 1. ročník ZŠ + CD. Predstavuje komplexne spracovaný didaktický materiál k pracovnej učebnici Prvouka pre 1. ročník ZŠ. Táto metodika je pre učiteľa užitočnou pomôckou pri jeho príprave na hodinu (zmenšené strany z učebnice a návody na prácu s úlohami), rovnako ako aj na samotnej vyučovacej hodine (CD s obrázkami, fotografiami určenými na prácu na interaktívnej tabuli či dataprojektore). Súčasne je aj zdrojom informácií o nových prístupoch (teória vyučovania prvouky).

Metodická príručka k prvouke pre 1.ročník

Súčasťou metodickej príručky je CD s obsahom metodického materiálu, s doplnkovým obrazovým materiálom, fotkami, grafmi, internetovými odkazmi na zaujímavé videá k daným témam a s množstvom námetov na ďalšie aktivity.

Učiteľ tu nájde:

 • charakteristiku a ciele predmetu prvouka pre 1. ročník ZŠ,
 • koncepciu a štruktúru pracovnej učebnice, zdôvodnenie prístupov,
 • návrh tematického plánu a zoznam pomôcok na skúmanie,
 • doplnkové informácie ku každej téme, obsahové a výkonové štandardy z iŠVP,
 • konkrétne rozpracované jednotlivé úlohy z pracovnej učebnice a
 • odkazy na ďalšie zdroje informácií.

K metodickej príručke učiteľ dostane aj CD s doplnkovými informáciami:

 • úvodné motivačné ilustrácie a obrázky z pracovnej učebnice,
 • doplnkové obrázky, fotky a grafy k daným témam vo vysokom rozlíšení,
 • množstvo námetov na ďalšie aktivity,
 • námety na prácu so žiakmi so špecifickými poruchami učenia,
 • internetové odkazy s doplnkovými videami, ktoré môže učiteľ žiakom premietnuť na interaktívnu tabuľu či dataprojektor.

Prvouka pre 2. ročník základnej školy
V pracovnej učebnici prvouky pre 2. ročník ZŠ sú zastúpené dve základné vzdelávacie oblasti podľa iŠVP: Človek a spoločnosť a Človek a príroda. Témy sú moderným a prehľadným spôsobom spracované na dvojstranách. Žiaci druhého ročníka ZŠ tak pomocou pracovnej učebnice získajú veľa nových informácií pri spoznávaní ich bezprostredného okolia, človeka a prírody.

Prvouka pre 2.ročník
Učebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a súčasnými didaktickými trendmi vo vyučovaní.
Pedagógovia určite ocenia, že pracovná učebnica svojím spracovaním vedie žiakov k uvažovaniu nad okolitým prostredím, k hľadaniu a spracovaniu informácií, vlastnému skúmaniu a vyvodzovaniu záverov. Obsahuje množstvo obrazového materiálu a ilustrácií, ktoré rozširujú možnosti diferencovanej práce na hodinách prvouky.
Pracovnú učebnicu dopĺňa podrobná metodická príručka a doplnkové CD.

Metodická príručka je nevyhnutným a komplexne spracovaným didaktickým doplnkom k pracovnej učebnici prvouky pre 2. ročník ZŠ.
Pre učiteľa je predovšetkým nesmierne užitočnou pomôckou pri jeho príprave na hodinu (zmenšené strany z učebnice a návody na prácu s úlohami), - rovnako ako aj na samotnej vyučovacej hodine (CD s obrázkami, fotografiami určenými na prácu na interaktívnej tabuli). Súčasne je aj zdrojom informácií o nových prístupoch (teória vyučovania prvouky).
Ako bonus sa k metodickej príručke prikladá CD s obsahom metodického materiálu, literatúry a obrázkov, ako aj množstvom námetov na ďalšie aktivity.

Metodická príručka k prvouke 2.ročník

Chcete získať metodiku k učebnici Prvouka pre 2. ročník ZDARMA?
! Neváhajte a objednajte si aspoň 10 ks pracovných učebníc prvouky pre 2. roč. ZŠ a získate ZDARMA Metodickú príručku k učebnici prvouky pre 2. roč. ZŠ v hodnote 15 €, spolu s CD s obrazovým materiálom a praktickými námetmi. !

Výhody metodickej príručky

 • Motivujúce obrázky,
 • výstižné fotografie,
 • pojmové mapy,
 • odkazy na doplnkovú literatúru,
 • doplnkové CD,
 • premyslený koncept.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.