2. medzinárodné projektové stretnutie Erasmus+ projektu STARS

Pridané: 1.10.2018 09:00:00 Počet zobrazení: 749

01 Október 2018

PLZEŇ 21. augusta – V hoteli Purkmistr sa 21. augusta 2018 konalo druhé medzinárodné stretnutie partnerov projektu STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools) v rámci programu Erasmus+. Projekt začalo realizovať vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA spolu s ďalšími šiestimi partnermi z troch krajín (zo Slovenska, Čiech a Bulharska) v novembri 2017.

2. medzinárodné projektové stretnutie Erasmus+ projektu STARS

Na druhom projektovom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia všetkých siedmich partnerov projektu: Gymnázium Metodova 2 Bratislava, M7 s.r.o. a EXPOL PEDAGOGIKA za Slovensko, Západočeská univerzita v Plzni a Základní škola u Říčanského lesa za Českú republiku, Bulharská astronomická spoločnosť a Stredná matematická škola akademika Kirila Popova, Plovdiv za Bulharsko. Koordinátorom a organizátorom partnerského stretnutia bolo vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. spolu so Západočeskou univerzitou v Plzni.

 Stars

Obsah stretnutia

Zámerom stretnutia bolo zhrnutie projektových aktivít, ktoré sa zrealizovali od začiatku projektu v novembri 2017 až do augusta 2018, oboznámenie partnerov s manažmentom projektu za spomínané obdobie a predstavenie nového partnera projektu – Strednú matematickú školu akademika Kirila Popova, Plovdiv z Bulharska.

Partneri projektu začali s prezentáciou a analýzou prvej verzie metodických materiálov projektu STARS ako prvého intelektuálneho výstupu projektu.

Efektívne rozloženie a organizácia stretnutia dopomohli partnerom vyriešiť všetky body obsahu stretnutia. Vytvorili návrh testovacej a evaluačnej fázy vytvorených metodických materiálov na partnerských školách a plán tvorby STARS Tréningového programu pre učiteľov.

      S1 S2 S3 S4

Najbližšie ciele projektu

Prvým krokom bude zapracovanie všetkých pripomienok projektových partnerov do vytvorených metodických materiálov a ich následná príprava na samotný proces testovania a evaluácie na partnerských školách. Vďaka takto získaným pripomienkam a návrhom budú partneri pracovať na tvorbe finálnej verzie Metodickej príručky pre učiteľov.

Druhým krokom je príprava pilotnej verzie STARS Tréningového programu pre učiteľov spolu s tvorbou a expedíciou tretieho newslettra o aktuálnom dianí v projekte.

Zameranie výstupov projektu

Projekt je určený všetkým učiteľom na 2. stupni základných škôl, žiakom vo veku 10 – 14 rokov, ale aj rodičom týchto žiakov a politicky činným osobám pôsobiacim v oblasti vzdelávania.

Cieľom projektu je vybaviť učiteľov učiacich na 2. stupni základnej školy inovatívnymi metodickými materiálmi a modernými prostriedkami výučby, aby mohli sprostredkovať žiakom najnovšie poznatky z astronómie relevantným a zmysluplným spôsobom a rozvíjať tak ich kritické myslenie a schopnosti analytického a abstraktného vnímania.

Zmluvu o poskytnutí grantu na projekt STARS v rámci programu ERASMUS+ nájdete TU.

Dodatok k zmluve o poskytnutí grantu nájdete TU.

Viac o projekte STARS sa dočítate TU.

 E1

 Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA201-035344

Erasmus+; Kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá

Tento projekt bol financovaný s podporou programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.


Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ ani Európska komisia nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.